Trvání projektu: 
2009 - 2012

Projekt analyzuje vývoj environmentálních hodnot a chování v ČR v historické a komparativní perspektivě. Projekt, jenž má ambice být významným přínosem do environmentální sociologie, se zaměřuje na čtyři základní  výzkumná témata. Za prvé pomocí šetření 2010 ISSP „Životní prostředí“ bude měřit vývoj postmateriálních hodnot v postkomunistických zemích a porovná je se západními demokraciemi. Za druhé bude testovat několik teorií, které vysvětlují pro-environmentální chování v ČR a v mezinárodním srovnání. Za třetí vyhodnotí, zda postoje a názory na vědu, technologie a životní prostředí podporují teorii „ekologické modernizace“, jež se stala základním předpokladem environmentální politiky v ČR a EU. Za čtvrté projekt bude zkoumat postoje týkající se míry environmentální nespravedlnosti v české společnosti. Projekt rovněž zahrne kvalitativní rozhovory, skupinové diskuze a sekundární analýzu historických dat.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Jehlička, Petr, Tomáš Kostelecký, Joe Smith

Food systems are of increasing interest in both research and policy communities. Surveys of post-socialist countries of Central and Eastern Europe (CEE) show high rates of food self-provisioning. These practices have been explained in terms of being ‘coping strategies of the poor’. Alber and Kohler’s ‘Informal Food Production in the Enlarged European Union’ (2008) offers a prominent account of this argument, supported by quantitative data.

Téma:
EU, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Jehlička, Petr, Tomáš Kostelecký, Daniel Kunštát

This article examines the electoral results of the Czech Green Party in the 2010 elections to the lower house of the Czech Parliament, placing those results in both historical and sociological perspective. In particular, the article analyzes the social bases of Green Party support in past parliamentary elections, and identifies reasons for the party’s substantial decline in electoral support in 2010.

Téma:
politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek