Completed project

Etnologický výzkum drogové závislosti v soudobé české společnosti – Turnerovská perspektiva (GAČR)