Trvání projektu: 
2007 - 2009

Cílem projektu bylo zkoumání klíčových aspektů parlamentní reprezentace v České republice. Výzkum byl zaměřen na tři základní témata: (1) Poslanci - kdo jsou volení zástupci ČR (poslanci PSP a EP) a jak chápou svou roli? (2) Vstup do EU - jak poslanci chápou politickou reprezentaci v systému víceúrovňového vládnutí? Existuje dělba práce nebo konkurence mezi zastupitelskými institucemi? Jaké jsou postoje českých poslanců k evropským institucím a jejich reformě? (3) Policy-making - jak poslanci vnímají legislativní proces? Došlo po vstupu ČR do EU k základní proměně procesu utváření politik?

Projekt také dále navázal na dosavadní výzkumy českého parlamentu na národní úrovni a zkoumal, jakým způsobem vstup do EU ovlivnil podobu politické reprezentace v ČR. Cílem projektu bylo, na základě propojení teoretických a empirických přístupů, významným způsobem přispět k diskuzím o kvalitě a povaze politické reprezentace v ČR.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 16, zobrazeno 11 - 16)

Linek, Lukáš, Zdenka Mansfeldová

V prvním desetiletí českého parlamentarismu došlo k postupnému usazení jeho dvoukomorové struktury. V textu identifikujeme postupnou tendenci ke stabilizaci parlamentu, což jej připodobňuje západoevropským parlamentům. Dalším trendem je odklon od většinové organizace parlamentu ke konsensuálnímu pojetí. Zároveň dochází ke střetům o pravomoci Senátu a postupnému oslabování role Poslanecké sněmovny.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
recenzovaný článek
Lyons, Pat, Tomáš Lacina

Using roll-call and parliamentary survey data from the sixth legislature in the Czech Republic (2006–2008), this research demonstrates that spatial models of roll-call data are not readily explainable in terms of party cohesion and discipline. The difficulty of making a substantive interpretation of dimensions extracted suggests the use of spatial models of roll-call voting where party discipline is strong requires more theoretical and methodological work.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Lacina, Tomáš
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
popularizační článek
Mansfeldová, Zdenka

This paper compares the development in four Central European parliaments in the second decade after the fall of communism. At the end of the first decade, the four parliaments could be considered stabilised, functional, independent and internally organised institutions. Attention is paid particularly to the changing institutional context and pressure of ‘Europeanisation’, the changing party strengths, and the functional and political consequences of these changes.

Téma:
EU, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
recenzovaný článek
Mansfeldová, Zdenka

Kapitola se zabývá diskusí o ratifikaci Lisabonské smlouvy v Parlamentu České republiky a jejími souvislostmi. První část je věnována postoji českých politických elit k evropské integraci a jejímu dalšímu prohlubování, což by mělo umožnit pochopit příčiny reakcí politických elit. Další část analyzuje aktuální diskusi o ratifikaci, která se protáhla až do období českého EU presidentství. Poslední část kapitoly je věnována spolupráci parlamentu a vlády v období českého EU presidentství.

Téma:
elity, EU, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Mansfeldová, Zdenka, Petra Rakušanová

Kniha je věnována jedné ze tří základních funkcí parlamentu, a to funkci kontrolní. Ukazuje realizaci této funkce na příkladu státního rozpočtu. Kapitola pak analyzuje specifika přípravy, vyjednávání a schvalování státního rozpočtu v České republice. Tato zákonná norma se vyznačuje určitými zvláštnosti ve srovnání s běžným legislativním procesem. Kapitola analyzuje jednotlivá stadia přípravy zákona o rozpočtu a roli parlamentu v tomto procesu.

 

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky