Projekt

Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Trvání projektu: 
2020 - 2023

Cílem projektu je snížení recidivy trestných činů, a tedy zefektivnění nástrojů a prostředků kriminální politiky. Výzkumným cílem je identifikovat individuální a sociální faktory, které významnou měrou přispívají k ukončení kriminální kariéry. Na základě toho budou doporučena konkrétní opatření
aplikovatelná v praxi organizačních složek Ministerstva spravedlnosti ČR – Probační a mediační služby (PMS) a Vězeňské služby České republiky (VS ČR).
Realizace projektu přispěje k:
- zvýšení efektivity zacházení s klienty PMS po podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem
- vývoji nových intervenčních programů VS ČR pro osoby vykonávající trest odnětí svobody
- odklonění pachatele od další kriminální kariéry a jeho úspěšné reintegraci zpět do společnosti

2020

V prvním roce řešení projektu bylo v plánu navrhnout metodiku výzkumu spolu s výzkumnými nástroji, vybrat střediska Probační a mediační služby (PMS), která se do výzkumu zapojí, definovat podmínky spolupráce mezi PMS a SOÚ AV ČR, pilotovat výzkumné nástroje, stanovit postup sběru dat včetně rekrutace tazatelů a probačních úředníků a organizace jejich školení a zahájit nábor klientů na jednotlivých střediscích. Všechny tyto aktivity byly splněny podle plánu projektu.

 

Hlavní řešitel: 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
Témata: 
kriminalita
Zadavatel: 
TA ČR

Připojené obrázky