Trvání projektu: 
2019 - 2021

Cílem projektu GE Academy je budování kapacit v oblasti prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích a na vysokých školách v členských státech Evropské unie. GE Academy bude vyvíjet školící moduly (workshopy, webináře, letní školy, online kurzy aj.) a školicí materiály šité na míru potřebám institucí. Projekt se zaměřuje na vyplnění mezer v současném výzkumném prostředí EU, které se v mnoha ohledech vyznačuje přetrváváním genderových nerovností, jejich opomíjením nebo nedostatečným řešeným jednotlivých aspektů tohoto fenoménu. Potřeba zvyšovat genderové povědomí a kapacity v této oblasti je sice široce uznána, snahy o její naplnění ale byly až dosud roztříštěné. GE Academy se ve své činnosti zaměří jak na problematiku genderové rovnosti v institucích a týmech výzkumu a vývoje prostřednictvím přístupu strukturální změny, tak na genderovou dimenzi v obsahu bádání v návaznosti na tři hlavní Evropského výzkumného prostoru cíle v oblasti genderové rovnosti. Zároveň dojde k vytvoření sítě osob s vysokou kompetencí v oblasti poskytování genderových tréninků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v Evropě. Po celou dobu trvání projektu bude věnována pozornost hledání způsobů a řešení zajištění udržitelnosti projektu GE Academy po zkončení stávajícího období jeho financování.

 

Hlavní řešitel: 
Apostolos Vontas, VILABS OE
Lut Mergaert, YELLOW WINDOW
Giovanna Murari, CONOSCENZA E INNOVAZIONE SOCIETA ARESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA
Maria Sangiuliano, SMART VENICE SRL
Vera Regitz-Zagrosek, CHARITE - UNIVERSITAETSMEDIZIN BERLIN
Inés Sánchez de Madariaga, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
Bente Knoll, B NK GMBH
Laura Lagan, THE QUEEN'S UNIVERSITY OF BELFAST
Elisabeth Kohler, CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Lilla Jakobs, KOZEP-EUROPAI EGYETEM
Linda Rustad, NORGES FORSKNINGSRAD
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
EU
gender
Zadavatel: 
mezinárodní projekt

Připojené obrázky

Gender Equality Academy