Trvání projektu: 
2017 - 2021

Genderová rovnost je jednou z pěti priorit Evropského výzkumného prostoru. Ukazuje se, že akce a politiky se musí zaměřit na legislativní a zejména na institucionální úroveň (kulturní a institucionální změny) spíše než na individuální úroveň. Projekt GENDERACTION reflektuje tuto potřebu. Jeho cílem je vytvořit inovační komunitu v oblasti veřejné politiky výzkumu a inovací pro realizaci genderové rovnosti jako priority 4 Evropského výzkumného prostoru. Toho projekt dosáhne prostřednictvím vytváření sítí, sdílení osvědčených postupů a výměny informací o různých politických řešeních, jakož i poskytování školení příslušným zúčastněným stranám. K tomu jsme vytvořili síť zástupců odpovědných národních úřadů  z členských států a přidružených zemí EU.  Mezi cílové skupiny projektu patří: vnitrostátní orgány a subjekty související s implementací ERA a politikou EU v oblasti výzkumu a inovací, příslušní členové Evropského parlamentu, národní kontaktní místa programu H2020, organizace platformy zainteresovaných subjektů ERA, evropské projekty podporující rovnost žen a mužů ve výzkumných organizacích, Evropský institut pro rovnost žen a mužů, Evropská platforma vědkyň a další. V prvním roce řešení se projekt zaměřil na analýzu implementace akcí na podporu genderové rovnosti v Národních akčních plánech a strategiích ERA a na genderovou dimenzi Otevřené vědy a inovací.  


Web projektu: genderaction.eu

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Roberta Schaller-Steidl, Bundesministerium Für Wissenschaft, Forschung Und Wirtschaft
Kalypso Sepou, Research Promotion Foundation
Mareike Thillmann, Deutsches Zentrum Fuer Luft ‐ Und Raumfahrt EV
Nadine Heller-Genath, Deutsches Zentrum Fuer Luft ‐ Und Raumfahrt EV
Marina Angelaki, Ethniko Idryma Erevnon
Ana Puy, Ministerio De Economia Y Competitividad
Almudena Carrero, Fundación Española para la Ciencia y Tecnología
Christel Baltes-Lohr, Universite Du Luxembourg
Jennifer Casingena Harper, Ministry For Education and Employment
Uršula Konečnik, Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport
Alexandra Bitusikova, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dalibor Drljača, Europrojekt Centar
Đorđe Markez, Europrojekt Centar
Sonay Aydin, The Scientific and Technological Research Council of Turkey
Selda Ulutas, The Scientific and Technological Research Council of Turkey
Janet Mifsud, University of Malta
Témata: 
gender
sociologie vědy
veřejná politika
Zadavatel: 
mezinárodní projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Puy, Ana, Gonzáles Orta, Lydia, Linková, Marcela

Policy Brief Series has been prepared as part of Work Package 5 led by Ana Puy, Ministry of Science, Innovation and Universities, Spain, in cooperation with Lydia González Orta, Spanish Foundation for Science and Technology and Marcela Linková, Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences.

ISBN 978-80-7330-344-0 (print) | ISBN 978-80-7330-345-7 (PDF)

Téma:
gender
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace

Připojené obrázky

GENDERACTION logo