Trvání projektu: 
2012 - 2016

Projekt TA1201 Gender, Science, Technology and Environment (genderSTE) je první cílenou (orientovanou) sítí na základě Plánu strategických aktivit a zaměřuje se na orientovaný cíl genderové rovnosti ve vědě, technologiích a životním prostředí. V současné době se akce COST genderSTE účastní 33 účastnických zemí, 2 blízké sousední země, 2 mezinárodní partnerské země a 5 specifických organizací.

Hlavními organizacemi akce COST genderSTE (tzv. core group) jsou – kromě Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. – Universidad Politécnica de Madrid (Španělsko), španělské Ministerstvo pro ekonomiku a konkurenceschopnost, francouzské Ministerstvo pro vysoké školství a výzkum, Lillehammer University College, Maastrichtská universita, Universita ve Westminsteru, L'Università Mediterranea Kalábrijského regionu, Brunel University London a Yellow Window Management Consultants.

genderSTE je nová iniciativa programu COST, zaměřená na rozvoj současné znalosti a implementace politik v oblasti gender, věda, technologie a inženýrství prostřednictvím sítě expertů a tvůrců politik v oblasti gender, věda a technologie. Cílem projektu je: 1. podpořit kariérní rozvoj žen ve vědě a technologiích zaváděním kulturní a institucionální změny institucí na základě zprávy Evropské komise Strukturální změna ve výzkumných institucích: Posílení excelence, genderové rovnosti a efektivity v oblasti výzkumu a inovací[1], a to prostřednictvím diseminace existujícího výzkumu a nejlepších praktik, 2. podpořit integraci analýzy na základě pohlaví a genderu do obsahu vědy, výzkumu a technologií prostřednictvím diseminace existujícího výzkumu v této oblasti (např. společný projekt EU a USA Gendered Innovations) a 3. identifikovat genderovou dimenzi v relevantních Velkých výzvách Horizontu 2020 a Společné programovací iniciativě Městská Evropa (města, doprava, energie a klimatická změna).

 

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
gender
Zadavatel: 
mezinárodní projekt