Trvání projektu: 
2019 - 2022

Gender-SMART je projekt, jehož cílem je dosahování genderové rovnosti v evropských výzkumných a výzkum podporujících organizacích v oblasti věd o živé přírodě a zemědělských věd. Konsorcium tvoří 9 institucí z 8 evropských zemích, které budou spolupracovat na řešení různých aspektů genderové nerovnosti a integraci genderové perspektivy do obsahu výzkumu. Instituce se budou věnovat například vytváření kultury genderové rovnosti, rozvoji profesních drah žen a mužů, zastoupení žen a mužů v rozhodování nebo začlenění genderové dimenze do výzkumu a výuky. Změny v těchto oblastech bude dosaženo vytvořením individuálních plánů genderové rovnosti, jejichž cílem je stanovit priority, operacionalizovat cíle a stanovit indikátory jejich dosažení. Plány genderové rovnosti vytvoří a bude implementovat celkem 7 institucí za pomocí dvou expertních týmů, které budou mít na starosti monitoring a evaluaci a vzdělávání. Projekt je založen na čtyřech pilířích: vzájemném učení se, vyvolání reálných změn, monitoringu a evaluaci pokroku a sdílení výsledků dalším aktérům. Projekt má na všech 7 institucích zajištěnou podporu vedení a středního managementu.

V roce 2022 bylo ze strany NKC – gender a věda realizováno 7 „onsite visits“, v rámci nichž byly provedeny fokusní skupiny a rozhovory na téma dopadů a změn na institucích od začátku projektu, na 4 organizacích byly dále realizovány další aktivity, jako přednášky, konference či semináře. V roce 2022 dále proběhla dvě kola monitorovacích dotazníků a bilaterálních monitorovacích rozhovorů zaměřených na zjištění pokroku v různých oblastech genderové rovnosti na institucích na partnerských institucích. Dále byl uspořádán workshop pro konsorcium.

Na konci roku 2022 NKC – gender a věda vypracovalo závěrečnou monitorovací zprávu, která se zaměřila:

  1. na soulad plánů genderové rovnosti s požadavky Evropské komise pro účast v Horizontu Evropa,
  2. na přehled vývoje implementace projektu a fungování konsorcia v průběhu implementace projektu
  3. na analýzu dopadů, které aktivity na podporu genderové rovnosti na institucích implementujících plán genderové rovnosti měly.
Hlavní řešitel: 
Nadine Zakhia-Rozis, CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LEDEV
Členové řešitelského týmu: 
Mgr. Katarína Slezáková
Carmen González Ramos, CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS DE EXTREMADURA
Maroun El Moujabber, CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTISTUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI
Jane Kavanagh, TEAGASC - AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY
Margreet van der Burg, WAGENINGEN UNIVERSITY
Dimitris Tsaltas, TECHNOLOGIKO PANEPISTIMIO KYPROU
Lut Mergaert, YELLOW WINDOW
Laurence Guyard, AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE
Témata: 
EU
gender
Zadavatel: 
mezinárodní projekt

Připojené odkazy

Připojené obrázky

Gender-SMART logo
EU flag