Trvání projektu: 
2011 - 2014

Obecným cílem projektu je napomoci rozvoji strategií a postupů umožňujících zvýšit kvalitu života ohrožených skupin (konkrétně seniorů a osob s postižením) v městských oblastech střední Evropy. Projekt prosazuje strategii politiky integrace a inovativních zásahů, které jsou vzájemně provázány na třech úrovních: 1) jedinec a prostředí (plánování a realizace životního prostoru a městských infrastruktur, které jsou přístupné a přizpůsobené všem, zejména - avšak nejen - seniorům, prostřednictvím nových technologií umožňujících snižovat prostorovou izolaci); 2) jedinec a společnost (poskytování kvalitních pečovatelských služeb a pokles sociální segregace ohrožených skupin skrze sociální a komunitní sítě, které mohou zahrnovat různé aktéry); 3) jedinec a veřejné služby (posílení sociální soudržnosti a finanční udržitelnosti služeb prostřednictvím nových modelů organizace a managementu veřejných i soukromých zdrojů přidělených na péči o ohrožené skupiny). Konkrétně projekt směřuje k rozvíjení a upevnění inovativních řešení v oblasti bydlení a péče podporou modelů politik, produktů a služeb orientovaných na zapojení širokého spektra lokálních aktérů. Více informací...

Hlavní řešitel: 
Témata: 
bydlení
mezigenerační vztahy
péče
věk a stárnutí
Zadavatel: 
mezinárodní projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Lux, Martin, Petr Sunega

The aim of paper is to reveal the link between the scope of housing aid designed to support ageing in place and the housing system. The main research question is whether the structure of the housing stock according to housing tenure has an impact on diversity and innovations in the supply of public housing subsidies and the housing options available to the elderly.

Téma:
bydlení
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
recenzovaný článek