Trvání projektu: 
2012 - 2014

Regionální samospráva tvoří důležitou součást víceúrovňového vládnutí. Tato instituce prochází v posledních desetiletích řadou změn a to jak ve starých, tak v nových demokraciích. Důležitou roli přitom sehrává proces evropské integrace. V České republice byla krajská samospráva na přelomu tisíciletí vybudována zcela nově. Významná část regionálních politických elit se rekrutovala z lokální politiky. Na rozdíl od ní jsou však z krajské samosprávy takřka zcela vyloučeni nestraníci. Tento projekt navazuje na mezinárodní výzkumy představitelů místních samospráv (POLLEADER, MAELG) a zahrnuje aktivní účast na mezinárodním výzkumu zaměřeném na regionální reprezentace. Pozornost se soustředí na rekrutaci a politické dráhy krajských zastupitelů (včetně konce kariér první generace regionálních politiků), otázku jejich profesionalizace, vnitřní diferenciaci a rozdíly mezi jednotlivými kraji. Vedle role politických stran bude brán zřetel také na otázku kumulace funkcí či politické ambice. Sledovány budou názory na reformní kroky a to, jak zastupitelé sami vnímají své role.

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
regiony
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Ryšavý, Dan, Čermák, Daniel

V kapitole se věnujeme těm, kteří žijí nejen "pro", ale také "z" politiky a druhé úrovní místních samospráv (v ČR míněny kraje). Zajímáme se o to, kolik času zastupitelé, kteří se věnují politice "naplno" věnují záležitostem kraje a které faktory ovlivňují to, zda se z laika stane či nestane politický profesionál.

Téma:
elity, regiony, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vašát, Petr, Daniel Čermák

The goal of this chapter is to identify and describe the main discursive strategies that are used by political parties’ manifestos in Czech regional elections in 2012. The chapter looks at textual differences between strong well-established parties and the newly successful Communist party and unsatisfied regional parties and movements. The methodical approach to this research is combination of quantitative content analysis and qualitative discursive analysis.

Téma:
politika (a postoje k politice), regiony, volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
D. Čermák, R. Mikešová, J. Stachová

This article deals with the factors influencing the degree of trust in political institutions at three levels of government in the Czech Republic (national, regional and local) in two dissimilar regions in the time of economic crisis in 2009, the year when citizens of the Czech Republic experienced the negative impacts of growing unemployment and a substantial decline in real GDP. Two competitive theories - the cultural and the performance explanation - were used as a theoretical framework.

Téma:
důvěra/sociální koheze, regiony, veřejné mínění
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Vašát, Petr, Daniel Čermák

The goal of this paper is to describe linguistic and issue differences in election manifestos of the parties involved in the Czech 2012 regional election and contribute to a better understanding of second-order election (SOE) theory on a discursive level. The year 2012 brought two main changes: a significant success of the Communist Party and a rise of regional parties, movements and coalitions.

Téma:
metodologie výzkumu, regiony, volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek