Trvání projektu: 
2018 - 2020

Kutilství je v současnosti obecně vnímáno jako součást české národní identity, jako český národní rys, který odkazuje ke specifické historické zkušenosti a paměti národa. Představa kutilství jako českého národního rysu odkazuje ke zkušenosti s každodenností v období socialismu, zejména za normalizace, ale má kořeny, jež sahají mnohem hlouběji. Cílem předkládaného projektu je zachytit a zmapovat současnou podobu kutilství i jeho historii a zasadit kutilství do širších socio-kulturních a historicko-politických souvislostí a tyto prezentovat široké veřejnosti. Zároveň si klade projekt za cíl na základě výzkumu historie kutilství, proměn a představ s ním spojených zhodnotit potenciál kutilství pro rozvoj místních komunit, jejich historického a lokálního uvědomění.

Projekt má 6 cílů, jejichž prostřednictvím chce: strukturovaně definovat kutilství v jeho soukromé a veřejné dimenzi (vliv projevů kutilství na genia loci), což umožní typologizaci a kategorizaci výstupů kutilství; zmapovat ve dvou vybraných sociálně a ekonomicky rozdílných regionech veřejné projevy kutilství; vyhodnotit možnosti dokumentace, evidence a případné ochrany kutilských výtvorů; posílit povědomí místních komunit o významu kutilství a jeho výstupů prostřednictvím výstav a zřízením a provozováním webové stránky, což povede k posílení místních komunit jako takových, přičemž dostanou prostor k vyjádření jejich vztahu k fenoménu kutilství; zasadit kutilství a jeho proměny do kontextu sociálního, historického a politického vývoje v České republice (Československu) s odkazy na širší geopolitický kontext a analyzovat jeho proměny a jejich dopady na osobní i českou národní identitu a paměťovou kulturu národa; prezentovat široké veřejnosti kutilství a jeho komplexní historii a současnost jako fenomén, který obráží proměny každodenního života v nedávné historii a současnosti a může napomoci pochopit společenské proměny, kterými Česká republika a národní identita v posledních desetiletích prošla.

Témata: 
bydlení
identita
město a vesnice
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 7, zobrazeno 1 - 7)

Gibas, Petr a kol.

Ačkoli se v zahraničí těší kutilství rostoucímu odbornému zájmu, v českém akademickém prostředí se mu prozatím nedostalo větší pozornosti. Kniha představuje výsledek snahy tuto mezeru alespoň částečně zaplnit a nabídnout prvotní ucelený pohled na kutilství jako zajímavý fenomén a zároveň rozšířenou praxi se svébytnou historií a bohatou přítomností.

Téma:
bydlení, životní styl
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Vašát, Petr
Téma:
bydlení, ekonomie, město a vesnice, mzdy a příjmy, sociální nerovnosti
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vašát, Petr

Petr Vašát (PV): Maria, first of all, thank you for meeting with me. For our interview, I have prepared questions spanning from informal urbanism to building techniques to politics. Some of these questions are more related to research, while some are more about urban development. However, let’s start with your beginnings. I have discovered that you started to study informal urbanism in Montevideo in the 90s, 1997 to be exact, which is a pretty long time ago. So, how did it all begin?

Téma:
bydlení, ekonomie, globalizace, město a vesnice, migrace a mobilita, regiony, sociální nerovnosti
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Gibas, Petr a kol.

Kutilství jako svépomocná tvorba nejběžnějších praktických, nejrůznějších dekorativních i neobvyklých specializovaných předmětů představuje nedílnou součást moderní společnosti. Když se pozorně rozhlédneme, nalezneme stopy kutilství všude kolem nás, v domácnostech, na zahradách i ve veřejném prostoru. Kutilství má mnoho podob a patří do něj nejrůznější manuální výrobní činnosti, které mohou z řady důvodů vykonávat v různých situacích různí lidé s různou mírou znalostí a zkušeností.

Téma:
kultura, životní styl
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
impaktovaný článek
Gibas, Petr, a kol.

Kniha vztahuje kutilství k obecnějším otázkám o současné společnosti, jejím vývoji a proměně a otevírá tak kutilství jako téma a terén, skrze který je možné tyto otázky nově nahlížet a zkoumat. Ukazuje, v čem a proč je kutilství zajímavé (nejen) pro společenskou vědu nikoli samo o sobě, ale jako prostředek, skrze který je možné lépe porozumět palčivým problémům současnosti.

Téma:
bydlení, životní styl
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Hoření Samec, Tomáš, Balgová Ivana, Vacková Barbora

Self-help housing has been proposed as a solution to provide qualitatively adequate and affordable housing not only nowadays, but also during the late state socialism in the 1970s and 1980s in the for- mer Czechoslovakia. In this article, we focus on how the self-help housing provision was during that era linked with the responsibilisation of households, a technique of governance usually associated with neoliberal regimes.

Téma:
bydlení, mezigenerační vztahy
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
recenzovaný článek
Vašát, Petr
Téma:
bydlení, město a vesnice, sociální nerovnosti, sociologická teorie
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii