Completed project

Les jako součást krajiny a zdroj poznání, program Rozmanitost života a zdraví ekosystémů, Strategie AV21

Trvání projektu: 
2017

Výzkum v lesích v poslední době přinesl nové poznatky ve vztahu ke globální změně prostředí, která zahrnuje kromě změn klimatu také bezprostřední vliv člověka v podobě hospodaření. Cílem projektu je zapojit odborníky do veřejné debaty a na základě vědeckých poznatků připravit návrhy potřebných změn právní úpravy reagující na tyto nové poznatky a seznamovat s nimi veřejnost. Sociologický ústav se na projektu podílí prostřednictvím realizace šetření postojů obyvatel k lesům a hospodaření v nich a případové studie na základě dat z hloubkových rozhovorů s odborníky z oblasti lesnictví.

Hlavní řešitel: 
prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.
Témata: 
životní prostředí
Zadavatel: 
interní projekt