Trvání projektu: 
2017

Výzkum v lesích v poslední době přinesl nové poznatky ve vztahu ke globální změně prostředí, která zahrnuje kromě změn klimatu také bezprostřední vliv člověka v podobě hospodaření. Cílem projektu je zapojit odborníky do veřejné debaty a na základě vědeckých poznatků připravit návrhy potřebných změn právní úpravy reagující na tyto nové poznatky a seznamovat s nimi veřejnost. Sociologický ústav se na projektu podílí prostřednictvím realizace šetření postojů obyvatel k lesům a hospodaření v nich a případové studie na základě dat z hloubkových rozhovorů s odborníky z oblasti lesnictví.

Hlavní řešitel: 
prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.
Témata: 
životní prostředí
Zadavatel: 
interní projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 5, zobrazeno 1 - 5)

Stachová, Jana

Forests are being increasingly studied within the framework of social sciences, especially in relation to environmental problems and global climate change. This article deals with the perception of Czech forests and their management at two basic levels: at the level of sociological analysis of in-depth interviews with experts in the field of forestry and at the level of public opinion research.

Téma:
životní prostředí
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Stachová, Jana

Předkládaná publikace vznikla v rámci Strategie AV21, v programu Rozmanitost
a zdraví ekosystémů, v němž se v roce 2017 řešila aktivita Les jako součást krajiny
a zdroj poznání. Smyslem bylo nashromáždit odborné podklady, které by vedly k potřebným
změnám hospodaření v našich lesích. Podařilo se navázat spolupráci se čtyřmi
ústavy Akademie věd ČR i odborníky z lesnického výzkumu i provozu

Téma:
životní prostředí
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Stachová, Jana
Téma:
životní prostředí
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Stachová, Jana
Téma:
životní prostředí
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
popularizační článek
Stachová, Jana

Klima se v lesnictví odjakživa považuje za nezávislý stanovištní faktor. Změna klimatu ale představuje podstatnou změnu podmínek pro vývoj, fungování a růst lesa jako nenahraditelné součásti naší krajiny. Tuto změnu musí respektovat i hospodářské využívání lesa. Důsledkem zanedbání tohoto principu je mj. probíhající kůrovcová kalamita, co do rozsahu a dopadů jedna z největších v historii středoevropského lesnictví.

Téma:
životní prostředí
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii