Trvání projektu: 
2016 - 2018

Projekt zkoumá pražské zahrádkové osady jako empirický příklad změn v přístupu k územnímu plánování a městské přírodě po pádu socialismu. Osady představují prostory vztahu a péče, ale také intenzivního politického vyjednávání. Cílem projektu je prostřednictvím výzkumu osad analyzovat změny v rozvoji (politik) města a městské přírody a zkušenosti domova a města s nimi spojených. Kombinací mikro a makro perspektivy za použití multi-metodického výzkumu (rozšířená případová studie dle Burawoy (1998)) projekt (1) poskytne detailní porozumění praktikám/zkušenostem městského zahrádkaření a jejich změnám v rámci post-socialistické transformace; (2) prozkoumá, jak se projevují tyto změny v představách a zkušenosti domova, přírody a města; a (3) zanalyzuje vyjednávání městského prostoru a přírody osad. Záměrem projektu je zjistit, jak se transformace po pádu socialismu projevila v komplexních politikách městské přírody a jaký dopad měla a má na každodenní zkušenost domova a přírody v post-socialistickém městě.

Cíle:

Cílem projektu je prozkoumat praktiky městského zahrádkaření a jejich změnu v rámci post-socialistické transformace města; zanalyzovat, jak se v těchto změnách odráží změny v chápání domova, přírody a města; a vypracovat empiricky podloženou analýzu vývoje politik městské přírody v daném období.

 

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
bydlení
město a vesnice
životní styl
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 6, zobrazeno 1 - 6)

Samec Tomáš, Gibas Petr

In this article, we propose to expand the field of urban political ecology (UPE) by analyzing the role of discourse in the production of urban nature. We exemplify our case by analyzing media discourses and exploring discursive modes of justification and hierarchies of worth mobilized in socialist and postsocialist struggles over allotments in what is now the Czech Republic.

Téma:
bydlení, legitimita, média, město a vesnice
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
impaktovaný článek
Gibas, Petr, Nyklová, Blanka

This article details our attempts at making sense of an ostalgic heterotopic space. We relay here our analysis of staying in and exploring a disused air raid shelter built during WWII, converted into a fallout shelter at the beginning of the Cold War and recently repurposed in an anti-communist museum/tourist hotel/ostalgic canteen called 10Z Bunker.

Téma:
město a vesnice, transformace
Oddělení:
Socioekonomie bydlení, Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
impaktovaný článek
Gibas, Petr

Humanistic and phenomenological scholarship has long tended to regard home as a fundamental place of existential and experiential stability. In recent times, the notion of home has been critically re‐examined, however, and home is now regarded as a more complex and multi‐faceted phenomenon.

Téma:
bydlení
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
impaktovaný článek
Gibas, Petr, Boumová, Irena

In this article we explore how nature becomes part of the city through the example of allotment gardening in the city of Prague, in the Czech Republic. Prague allotments were established based on an ongoing political‐ecological process of urbanization of nature that was locally driven by socialist (from 1948 to 1989) and later neoliberal governance.

Téma:
město a vesnice
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
impaktovaný článek
Gibas, Petr

Kapitola na příkladu vyjednávání budoucnosti městského zahrádkaření v zahrádkových osadách v post-socialistické Praze promýšlí dichotomii soukromé-veřejné a ukazuje, že městské prostory je třeba vnímat a spravovat jako prostory hybridní.

Téma:
bydlení, město a vesnice
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Gibas, Petr

Kapitola na příkladu historie jedné zahrádkové osady v Praze zkoumá každodenní zkušenost zahrádkaření, její charakter a způsoby, jimiž je rytmizována.

Téma:
bydlení, město a vesnice, životní prostředí
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii