Trvání projektu: 
2020 - 2022

Cílem projektu je realizace 3 mobilit juniorních a seniorních výzkumných pracovníků a mobility technických a administrativních pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., na zahraničních výzkumných institucích. Náplně stáží souvisí s výzkumem probíhajícím v zapojených výzkumných odděleních Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. (SOÚ). Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce, podporu profesního růstu a zvýšení konkurenceschopnosti výzkumných pracovníků.

Reg. č. projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016983

Témata: 
sociologie vědy
Zadavatel: 
ministerský projekt