Completed project

Model predikce výsledků voleb-alternativní přístup k odhadům výsledků ve volebních obvodech a rozdělení mandátů mezi kandidující strany