Trvání projektu: 
2021 - 2023

V rámci projektu hledáme řešení, které spojuje přínosy adaptačních opatření ekologické výstavby s přínosy pro-environmentálního komunitního životního způsobu obyvatel, utváří kvalitní bydlení a živé město, rozvíjí participaci obyvatel na správě domu, sousedství i čtvrti, zajišťuje potřebný sociální mix a je v dostupném socio-ekonomickém režimu.

V prvním roce projektu se výzkumný tým zaměřil na konceptualizaci participativního bydlení v českém kontextu, analýzu institucionální rámce s ohledem na možnosti a limity zavádění participativního bydlení v Česku a realizoval úvodní setkání a kulaté stoly v partnerských městech a obcích. Kromě toho započaly práce na jednom z projektových výstupů – odborné stati pro monotematické číslo Sociologického časopisu / Czech Sociological Review. Jedním z projektových výstupů byla organizace projektového sympozia Možnosti a limity participativního bydlení jehož záznam je k dispozici na YouTube účtu SOÚ AV ČR a kterého se v online režimu zúčastnilo více než 40 účastníků a účastnic.

V roce 2022 se v rámci projektu realizovaly výzkumné workshopy v partnerských městech (Liberec, Psáry, Jihlava, Opava, Pardubice), realizovalo explorativní dotazníkové šetření zaměřené na preference ohledně participativního bydlení, byly realizovány exkurze do zahraničních projektů participativího bydlení (Lipsko, Berlín, Vídeň),  dokončila se práce na odborném článku, který bude v roce 2023 publikován v Sociologickém časopise / Czech Sociological Review. Více informací o aktivitách a (připravovaných) výstupech projektu je k dispozici na webu projektu https://participativnibydleni.cz. 

 

Hlavní řešitel: 
Jan Malý Blažek (FSS MUNI)
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
bydlení
Zadavatel: 
TA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Malý Blažek, Jan, Jana Kubcová, Tomáš Hoření Samec, Anna Vinklárková, Lukáš Houser (eds.)

Participativní bydlení znamená, že na přípravě projektu bydlení nebo jeho části, na investici, případně na správě bydlení spolupracují obyvatelé. Existuje řada důvodů, proč obyvatelé vstupují do projektů participativního bydlení: reakce na snižující se dostupnost bydlení, snaha zlepšovat kvalitu bydlení a jeho architektonickou podobu, zvyšování odolnosti vůči klimatické krizi či snaha zkvalitnit sousedské vztahy.

Téma:
bydlení
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Malý Blažek, Jan, Jana Kubcová, Tomáš Hoření Samec, Anna Vinklárková, Lukáš Houser (eds.)

Nedostupnost bydlení se dotýká stále více obyvatel. Receptem na řešení není jedna konkrétní cesta, ale kombinace různých opatření a vytváření nových forem bydlení. Mezi taková řešení patří i participativní bydlení, v němž obyvatelé spolupracují s dalšími domácnostmi a zapojují se do přípravy a provozu bydlení. Sousedská spolupráce a sdílení některých aspektů bydlení může přinést ekonomické, sociální i ekologické benefity. Participativní bydlení ale není jen o spolupráci sousedů.

Téma:
bydlení
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie