Trvání projektu: 
2019 - 2020

Hlavním cílem projektu je zajistit úspěch a prosperitu ČR s ohledem na výzvy budoucnosti, dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvýšit podnikavost, efektivitu zhmotňování výsledků, a tím blahobyt občanů a organizací. Projektovým cílem je usnadnit a urychlit proces transformace nápadů v efektivní realizaci cestou zvyšování počtu úspěšných transferů nápadů do praxe. Výstupem projektu bude metodika Nápady do praxe v podobě publikace doplněné inteligentní webovou aplikací, která provede inovátora od vzniku jeho nápadu až k jeho úspěšné realizaci. Ve webové aplikaci se budou uplatňovat principy umělé inteligence, zejména pak metody rozhodování opírající se o strukturované znalosti ve formě znalostních ontologií a sémantických vazeb. Ke splnění cílů projektu a dosažení plánovaných výstupů budou realizovány celkem 3 etapy projektu. V první etapě bude probíhat ověření hypotéz nízké úrovně inovační aktivity v ČR a jejích příčin. Na základě těchto zjištění bude ve druhé etapě formulovaná metodika, jak realizovat nápady do praxe, která bude ve třetí etapě projektu doplněna inteligentní webovou aplikací, pomáhající navádět jednotlivce – inovátora jednoduše k cíli. 

Zapojení Sociologického ústavu spočívalo v kvalitativním šetření ve formě rozhovorů a fokusních skupin s inovátory, inovátorkami a stakeholdery v oblasti inovací v České republice. Výstupem tohoto šetření je výzkumná zpráva Inovace a inovativní šetření v ČR, kterou naleznete online níže.

Hlavní řešitel:
Prof. Dr. Zdeněk Souček DrSc., Collective Consulting s.r.o.

Spouřešitelé: 
Ing. Jan Šedivý CSc., České vysoké učení technické v Praze
RNDr. Tomáš Kostelecký CSc., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Prof. Dr. Zdeněk Souček DrSc., Collective Consulting s.r.o.
Ing. Jan Šedivý CSc., České vysoké učení technické v Praze
Témata: 
ekonomie
technologie/technika
Zadavatel: 
TA ČR