Trvání projektu: 
2000 - 2016

Projekt Naše společnost je projektem kontinuálního výzkumu veřejného mínění, který navazuje na dřívější pravidelná šetření IVVM a CVVM. Každoměsíční omnibusové výzkumy otevírají široké spektrum politických, ekonomických a společenských témat a reprezentativně pokrývají názory obyvatel celé ČR. Koncepčně jsou do nich zařazovány pravidelné otázky, které umožňují sledovat vývoj zkoumaných jevů, aktuálně pak i nová témata reagující na momentální dění.

Základní výsledky projektu Naše společnost jsou pravidelně publikovány formou tiskových zpráv (cca 3 tiskové informace týdně) a primárně prezentovány na internetových stránkách CVVM (www.cvvm.cas.cz). Automatické rozesílání registrovaným uživatelům usnadňuje jejich okamžitou distribuci. CVVM pravidelně pořádá tiskové konference, na nichž prezentuje výsledky aktuálních průzkumů, komplexnější a hlubší zpracování výsledků výzkumů je prováděno v rámci článků a statí do běžných periodik, odborně zaměřeného bulletinu CVVM Naše společnost i vědeckých časopisů.

Témata: 
veřejné mínění
Zadavatel: 
interní projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Šamanová, Gabriela, Markéta Škodová, Jiří Vinopal

Problematika vědy a vědeckého bádání je v současné době a v současné společnosti tématem velmi aktuálním. Věda je dnes integrální součástí běžného chodu společnosti a jako taková představuje dimenzi, která se prolíná každodenním životem všech lidí; aktuálnost tohoto tématu je patrná i v souvislosti s neustávajícími debatami o společnosti vědění.

Téma:
sociologie vědy, veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
odborná kniha / monografie