Trvání projektu: 
2008 - 2009

Tento projekt zkoumal, s využitím unikátních dat z minulých výzkumů, povahu občanství v České republice a dědictví Pražského jara 1968. Na začátku května 1968 byl pro vedení Komunistické strany realizován výzkum názorů a postojů veřejnosti k demokratizaci v Československu. Tento výzkum nabízí jedinečný pohled na (a) způsob, jakým měl být na základě změny povahy občanství komunismus reformován zevnitř; (b) na politické aspirace občanů v komunistickém systému. Cílem tohoto výzkumného projektu bylo analyzovat zmíněný datový soubor a replikovat výzkum v České republice v roce čtyřicátého výročí Pražského jara v roce 2008. V šetření z roku 2008 byly kombinovány opakované položky z roku 1968 s měřením chápání a znalosti událostí let 1968 a Sametové revoluce z roku 1989. S využitím komparativní metodologie projekt zkoumal: (i) koncepci občanství v období komunismu (1968) a v systému pluralitní demokracie (2008); (ii) dědictví Pražského jara ve srovnání se Sametovou revolucí, a obecnou znalost těchto událostí; a (iii) hodnotil vybrané modely občanství a zjišťoval míru s níž se postoje k občanství v postkomunistické společnosti odlišují od orientací sledovaných v tradičních demokraciích.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Lyons, Pat

This monograph explores public and elite opinion toward events associated with the Prague Spring of 1968 in Czechoslovakia. This investigation is based on an analysis of a unique collection of aggregate and individual level survey datasets. The central goal of this study is to illustrate how the survey evidence from the 1967 to 1969 period may increase understanding of the Prague Spring era.

Téma:
elity, politika (a postoje k politice), sociologická data, veřejné mínění
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Linek, Lukáš

The text is a regular contribution into the publication called Data Yearbook. It describes political changes in the Czech republic during the year 2008. The article focuses on such problems as government formation, changes in the government, election of the president and regional and Senate elections, and on the main issues of the Czech politics.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Linek, Lukáš

Cílem této studie je představit dva základní způsoby operacionalizace stranické identifikace, které byly používány v studiích českých občanů, ukázat jejich výhody a nevýhody a doporučit do budoucna konkrétní operacionalizaci. S použitím dat z České volební studie 2002 ukazuji odlišné výsledky obou způsobů operacionalizace stranické identifikace z hlediska její úrovně. Zároveň ukazuji vazby mezi oběma způsoby operacionalizace.

Téma:
politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
recenzovaný článek
Lyons, Pat

The central empirical puzzle addressed in this book is why are Czech citizens’ attitudes towards key facets of democracy so similar under socialist democracy in 1968 and liberal democracy in 2008? Examining unique survey datasets from the late 1960s and 2008 this book reveals that Czech and Slovak citizens’ political attitudes can justifiably be characterised in terms of stability.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie