Trvání projektu: 
2002 - 2003

Cílem projektu bylo zhodnocení finanční dostupnosti nájemního i vlastnického bydlení v ČR v transformačním období; konfrontovány byly zejména objektivní analýzy založené na datech Českého statistického úřadu týkajících se spotřeby domácností (Statistika rodinných účtů) a subjektivní postoje respondentů k výši nákladů na bydlení. Ke zhodnocení finanční dostupnosti nájemního bydlení byla využita metodika koeficientů zatížení domácností výdaji na bydlení, analýza finanční dostupnosti vlastnického bydlení byla provedena s využitím třech odlišných přístupů. Cílem projektu bylo zohlednit rovněž vliv státních podpůrných nástrojů a analyzovat efektivitu, s jakou přispívají ke zvýšení dostupnosti bydlení pro cílové skupiny domácností. Pro zhodnocení subjektivních postojů respondentů k nákladům na bydlení byla využita data z výzkumu Postoje k bydlení v ČR 2001 realizovaného Sociologickým ústavem.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA AV ČR