Trvání projektu: 
2004 - 2007

Projekt je součást mezinárodního komparativního výzkumného projektu International Metropolitan Observatory, který se soustřeďuje na studium sociálně-prostorových změn, k nimž dochází v metropolitních oblatech, a jejich vlivu na změny politického chování. Výzkum testuje hypotézy o rostoucí prostorové segregaci sociálních skupin v metropolitních oblastech a jejich vzrůstajícím vlivu na politické chování obyvatel, klesající politické aktivitě obyvatel příměstských residenčních oblastí a rostoucí odlišnosti pražské metropolitní oblasti od ostatních metropolititních oblastí v České republice v důsledku většího vystavení globalizačním vlivům. Metodologicky je projekt založen na geografické a statistické analýze agregátních dat charakterizujících sociální strukturu a politické chování obyvatel. Jednotkou sledování jsou individuální obce v zázemí měst a městské části, resp. čtvrti v případě jádrových měst. Agregátní analýzy jsou doplněny případovými studiemi ve vybraných lokalitách.

Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 14, zobrazeno 1 - 10)

Kostelecký, Tomáš

Studie se zabývá politickými důsledky suburbanizace v České republice. Na základě agregátních socioekonomických dat byla vytvořena typologie suburbánních komunit. Byly analyzovány souvislosti mezi volební účastí a volebními preferencemi a socioekonomickými, kulturními a geografickými charakteristikami příměstských obcí. Výsledky analýz potvrzují, že politické chování obyvatel předměstí se neshoduje ve všech rysech s pozorováními ze zahraničí. V hlavních trendech se nicméně shodují.

Téma:
politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Kostelecký, Tomáš, Daniel Čermák

Tato studie je zaměřena na první fázi výzkumu politických změn v metropolitních oblastech v České republice prováděného v rámci projektu International Metropolitan Observatory (IMO). V první části autoři studie zkoumají, jak se metropolitní oblasti definují.

Téma:
migrace a mobilita, regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Vobecká, Jana, Tomáš Kostelecký (eds.)

Tato studie se zaměřuje na politické důsledky suburbanizace v pěti vybraných lokalitách v okrajových městských částech Prahy (Březiněves, Kolovraty) a Brna (Jehnice) a v obcích v zázemí Prahy (Horoměřice, Jesenice). Je součástí širšího výzkumného projektu, který studuje socioekonomické, demografické a politické změny v suburbánních obcích. V rámci této studie jsou představeny některé politické důsledky suburbanizace, které není možné postihnout kvantitativní analýzou.

Téma:
město a vesnice, občanská společnost, veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Kostelecký, Tomáš, Jana Vobecká

Tato studie se zaměřuje na politické důsledky suburbanizace v pěti vybraných lokalitách v okrajových městských částech Prahy (Březiněves, Kolovraty) a Brna (Jehnice) a v obcích v zázemí Prahy (Horoměřice, Jesenice). Je součástí širšího výzkumného projektu, který studuje socioekonomické, demografické a politické změny v suburbánních obcích. V rámci této studie jsou představeny některé politické důsledky suburbanizace, které není možné postihnout kvantitativní analýzou.

Téma:
město a vesnice, občanská společnost, veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vobecká, Jana, Josef Bernard, Hana Žáčková

Kapitola se zaměřuje na politické důsledky suburbanizace v Jesenici. Obsahuje analýzu demografických změn, politického chování a občanské participace, zejména s ohledem na participaci nově přistěhovalých obyvatel.

Téma:
město a vesnice, migrace a mobilita, veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vobecká, Jana, Soňa Ulrychová

Kapitola se zaměřuje na politické důsledky suburbanizace v obci Horoměřice. Obsahuje analýzu demografických změn, politického chování a občanské participace, zejména s ohledem na participaci nově přistěhovalých obyvatel.

Téma:
město a vesnice, migrace a mobilita, veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vobecká, Jana, Iva Kuncová

Kapitola se zaměřuje na politické důsledky suburbanizace v městské části Praha-Březiněves. Obsahuje analýzu demografických změn, politického chování a občanské participace, zejména s ohledem na participaci nově přistěhovalých obyvatel.

Téma:
město a vesnice, migrace a mobilita, veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vobecká, Jana, Martin Šimon

Kapitola se zaměřuje na politické důsledky suburbanizace v městské části Praha-Kolovraty. Obsahuje analýzu demografických změn, politického chování a občanské participace, zejména s ohledem na participaci nově přistěhovalých obyvatel.

Téma:
město a vesnice, migrace a mobilita, veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vobecká, Jana, Petr Šimon

Kapitola se zaměřuje na politické důsledky suburbanizace v městské části Brno-Jehnice. Obsahuje analýzu demografických změn, politického chování a občanské participace, zejména s ohledem na participaci nově přistěhovalých obyvatel.

Téma:
město a vesnice, migrace a mobilita, veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš, Jana Vobecká

Kapitola shrnuje poznatky o politických důsledcích suburbanizace ve studovaných lokalitách a odpovídá na otázky položené v úvodu, zda suburbanizace vnáší do lokální politiky nová témata, nové aktéry a jaký má vliv na stranickost lokální politiky.

Téma:
město a vesnice, občanská společnost, veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky