Trvání projektu: 
2010 - 2015

Projekt měl dva hlavní cíle: (1) posílit datové služby v sociálních vědách v ČR a zajistit jejich udržitelnost, (2) zajistit zapojení České republiky v nově vytvářené velké pan-evropské infrastruktuře CESSDA. Od roku 2012 byla součástí projektu vedle rozvoje výzkumné infrastruktury i podpora jejího provozu. Projekt uvedené cíle splnil. Hlavním výsledkem je rozvoj a stabilizace sociálněvědní datové výzkumné infrastruktury Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA), která nabízí ucelený systém služeb pro českou a mezinárodní vědeckou komunitu, je široce využívána, plní náročné mezinárodní standardy, je integrována v evropském systému datových služeb CESSDA a zajišťuje zapojení ČR do této velké evropské výzkumné infrastruktury CESSDA. CESSDA na základě propojení služeb národních datových archivů vytváří komplexní a integrovaný evropský systém datových služeb v sociálních vědách. Zároveň se jedná o platformu pro spolupráci při vývoji technologií, standardů, nejlepších praxí a metodik v oblasti uchovávání a sdílení dat. ČSDA plní závazky ČR v této organizaci, je poskytovatelem služeb této organizace u nás, v rámci členství zajišťuje zapojení českého výzkumu do sítí mezinárodní výměny dat, přispívá k zajišťování mezinárodní kompatibility a dostupnosti českých dat, tvoří platformu pro zapojování českých výzkumníků do mezinárodní spolupráce a podílí se na rozvoji této významné mezinárodní výzkumné infrastruktury. Hlavní přístup ke službám ČSDA je na internetu na adrese archiv.soc.cas.cz. Informace o CESSDA jsou zde: cessda.net

Celý název VI:  Projekt CESSDA: vytvoření českého uzlu CESSDA-ERIC a jeho zapojení do pan-evropské velké výzkumné infrastruktury datových služeb pro socio-ekonomický výzkum

Kód VI:  LM2010006

Příjemce podpory:  Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (IČ: 68378025, SOÚ)

Další účastník/ci VI:  -

Hlavní řešitel VI:  Jindřich Krejčí

Usnesení vlády ze dne, číslo:  15. 3. 2010, č. 208

Finanční období VI: 7. 10. 2010 – 31. 12. 2015

Hlavní řešitel: 
Témata: 
metodologie výzkumu
sociologická data
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 27, zobrazeno 21 - 27)

Vávra, Martin, Tomáš Čížek, Jindřich Krejčí
Téma:
metodologie výzkumu
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Krejčí, Jindřich

Although the construction of databases, data processing, documentation and other operations with data may have a fundamental influence on research results, the management of data rarely receives attention as a separate subject in the methodology and practice of survey research. More often it gains attention only in the form of individual and isolated tasks during different stages of the research process.

Téma:
sociologická data
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Johana Chylíková
Téma:
metodologie výzkumu
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
recenze publikace
Chylíková, Johana

Cílem článku je představit aktuální trend ve výzkumu chyb měření v datech ze sociálněvědních šetření a naznačit některé problematické aspekty tohoto přístupu. Reprezentantem popisovaného přístupu je výzkumný tým Research and Expertise Centre for Survey Methodology  (RECSM) univerzity Pompeu Fabra ve španělské Barceloně, který se podílí na organizaci metodologických šetření v projektu European Social Survey (ESS).

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
recenzovaný článek
Chylíková, Johana
Téma:
sociologická data
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Čížek, Tomáš; Johana Chylíková; Martin Vávra
Téma:
historická sociologie, sociologická data
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Chylíková, Johana
Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
impaktovaný článek

Stránky