Completed project

Protestující v kontextu: integrovaná a komparativní analýza demokratického občanství v České republice I.

Trvání projektu: 
2012

Výzkumný projekt je zaměřen na zkoumání povahy a determinant politického aktivismu v České republice. Klade zvláštní důraz na to, jak se občané účastní protestů a demonstrací. Cílem projektu je ukázat, jak se protestující liší od ostatních obyvatel ČR ve smyslu jejich postojů a chování. Zároveň má ambici přinést nové poznatky o tom, jak kontext ovlivňuje povahu postojů a úroveň aktivismu protestujících a řadových občanů.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: