Projekt

Rezidenční segregace a mobilita cizinců: analýza sousedství, rezidenčních drah a sousedských efektů

Trvání projektu: 
2019 - 2021

Projekt je zaměřen na výzkum nárůstu nerovností a rezidenční segregace v městských oblastech, které představují klíčovou výzvu pro současné veřejné politiky. Téma rezidenční segregace a rezidenční mobility cizinců uchopuje pomocí inovativních metod a nových datových zdrojů, které prohlubují poznání mechanismů rezidenční segregace a jejího vlivu na sociální kohezi. Navržený projekt má tři základní cíle. Prvním cílem je prozkoumat rezidenční segregaci v Česku pomocí inovativní metody využívající tzv. individualizovaných sousedství. Druhým cílem je zmapovat a analyzovat rezidenční mobilitu všech co do počtu významných minorit v Česku s ohledem na místo bydliště, věk, pohlaví a typ bydlení. Třetím cílem je analyzovat vliv kontextu sousedství na rezidenční volbu a rezidenční trajektorie minorit. Projekt bude analyzovat všechny početně významné minority v Česku. Navržený projekt přináší nové metody a možnosti analýzy, které přesahují v současnosti běžně používané metody ve výzkumu měst a v migračním výzkumu v Česku.

Hlavní řešitel: 
RNDr. Ivana Přidalová, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Mgr. Adam Klsák
Témata: 
bydlení
identita
město a vesnice
migrace a mobilita
veřejná správa
Zadavatel: 
GA ČR