Projekt

Rezidenční segregace a mobilita cizinců: analýza sousedství, rezidenčních drah a sousedských efektů

Trvání projektu: 
2019 - 2021

Projekt je zaměřen na výzkum nárůstu nerovností a rezidenční segregace v městských oblastech, které představují klíčovou výzvu pro současné veřejné politiky. Téma rezidenční segregace a rezidenční mobility cizinců uchopuje pomocí inovativních metod a nových datových zdrojů, které prohlubují poznání mechanismů rezidenční segregace a jejího vlivu na sociální kohezi. Navržený projekt má tři základní cíle. Prvním cílem je prozkoumat rezidenční segregaci v Česku pomocí inovativní metody využívající tzv. individualizovaných sousedství. Druhým cílem je zmapovat a analyzovat rezidenční mobilitu všech co do počtu významných minorit v Česku s ohledem na místo bydliště, věk, pohlaví a typ bydlení. Třetím cílem je analyzovat vliv kontextu sousedství na rezidenční volbu a rezidenční trajektorie minorit. Projekt bude analyzovat všechny početně významné minority v Česku. Navržený projekt přináší nové metody a možnosti analýzy, které přesahují v současnosti běžně používané metody ve výzkumu měst a v migračním výzkumu v Česku.

Hlavní řešitel: 
RNDr. Ivana Přidalová, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Mgr. Adam Klsák
Témata: 
bydlení
identita
město a vesnice
migrace a mobilita
veřejná správa
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Šimon, Martin, Křížková, Ivana, Klsák, Adam

Tento článek přináší do debaty o segregaci migrantů poznatky z Česka jako nové destinace zahraniční migrace. Článek zkoumá vývoj prostorového rozmístění bydliště šesti hlavních skupin migrantů, definovaných na základě státního občanství, ve vybraných velkých městech Česka s využitím populačního rastru. K tomu využívá nově dostupná data z Cizineckého informačního systému a index prostorové odlišnosti jako míru běžně využívanou ve výzkumech rezidenční segregace.

Téma:
bydlení, důvěra/sociální koheze, identita, město a vesnice, metodologie výzkumu, regiony, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Šimon, Martin

Tato mapa představuje inovativní přístup měření rezidenční segregace cizinecké populace pomocí metody individualizovaných sousedství. Metoda pracuje na základě tzv. nejbližších sousedství, která zohledňují prostorovou blízkost a nejsou závislá na administrativně-správním členění území. Výpočet využívá jednotlivých čtverců populačního rastru a jejich vzájemné prostorové blízkosti.

Téma:
bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Šimon, Martin, Křížková, Ivana, Klsák, Adam, Mikešová, Renáta, Leontiyeva, Yana

V současném Česku dlouhodobě roste počet bydlících cizinců a otázka jejich soužití s majoritou se dotýká řady oblastí, od trhu práce, bydlení, přes sociální integraci až po bezpečnostní politiku státu.

Téma:
bydlení, identita, kultura, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, regiony, veřejná správa
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv, Lokální a regionální studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Šimon, Martin, Jíchová, Jana

This article reports on a new empirical study evaluating crime concentration at places in a postsocialist city. We use principles of the law of crime concentration at places and the Cambridge Crime Harm Index to measure crime count and crime harm concentration at the level of street segments. The research found differences between crime concentration in a post-socialist city and crime concentration reported by recent studies from US or UK cities.

Téma:
důvěra/sociální koheze, kriminalita, město a vesnice, sociální nerovnosti, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek