Trvání projektu: 
2019 - 2021

Projekt je zaměřen na výzkum nárůstu nerovností a rezidenční segregace v městských oblastech, které představují klíčovou výzvu pro současné veřejné politiky. Téma rezidenční segregace a rezidenční mobility cizinců uchopuje pomocí inovativních metod a nových datových zdrojů, které prohlubují poznání mechanismů rezidenční segregace a jejího vlivu na sociální kohezi. Navržený projekt má tři základní cíle. Prvním cílem je prozkoumat rezidenční segregaci v Česku pomocí inovativní metody využívající tzv. individualizovaných sousedství. Druhým cílem je zmapovat a analyzovat rezidenční mobilitu všech co do počtu významných minorit v Česku s ohledem na místo bydliště, věk, pohlaví a typ bydlení. Třetím cílem je analyzovat vliv kontextu sousedství na rezidenční volbu a rezidenční trajektorie minorit. Projekt bude analyzovat všechny početně významné minority v Česku. Navržený projekt přináší nové metody a možnosti analýzy, které přesahují v současnosti běžně používané metody ve výzkumu měst a v migračním výzkumu v Česku.

Hlavní řešitel: 
RNDr. Ivana Přidalová, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Mgr. Adam Klsák
a další.
Témata: 
bydlení
identita
město a vesnice
migrace a mobilita
veřejná správa
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 11, zobrazeno 1 - 10)

Šimon, Martin, Křížková, Ivana, Klsák, Adam

Tento článek přináší do debaty o segregaci migrantů poznatky z Česka jako nové destinace zahraniční migrace. Článek zkoumá vývoj prostorového rozmístění bydliště šesti hlavních skupin migrantů, definovaných na základě státního občanství, ve vybraných velkých městech Česka s využitím populačního rastru. K tomu využívá nově dostupná data z Cizineckého informačního systému a index prostorové odlišnosti jako míru běžně využívanou ve výzkumech rezidenční segregace.

Téma:
bydlení, důvěra/sociální koheze, identita, město a vesnice, metodologie výzkumu, regiony, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Šimon, Martin

Tato mapa představuje inovativní přístup měření rezidenční segregace cizinecké populace pomocí metody individualizovaných sousedství. Metoda pracuje na základě tzv. nejbližších sousedství, která zohledňují prostorovou blízkost a nejsou závislá na administrativně-správním členění území. Výpočet využívá jednotlivých čtverců populačního rastru a jejich vzájemné prostorové blízkosti.

Téma:
bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Šimon, Martin, Křížková, Ivana, Klsák, Adam, Mikešová, Renáta, Leontiyeva, Yana

V současném Česku dlouhodobě roste počet bydlících cizinců a otázka jejich soužití s majoritou se dotýká řady oblastí, od trhu práce, bydlení, přes sociální integraci až po bezpečnostní politiku státu.

Téma:
bydlení, identita, kultura, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, regiony, veřejná správa
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv, Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Šimon, Martin, Jíchová, Jana

This article reports on a new empirical study evaluating crime concentration at places in a postsocialist city. We use principles of the law of crime concentration at places and the Cambridge Crime Harm Index to measure crime count and crime harm concentration at the level of street segments. The research found differences between crime concentration in a post-socialist city and crime concentration reported by recent studies from US or UK cities.

Téma:
důvěra/sociální koheze, kriminalita, město a vesnice, sociální nerovnosti, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Šimon, Martin, Křížková, Ivana, Klsák, Adam

Immigration is one of the most contentious fields of contemporary European urban policy. While the development of urban segregation is well documented in traditional immigration countries with population register data, there is a lack of detailed research on population dynamics in many countries and cities across Europe. This article examines ethnic residential segregation in Czechia in the period after the economic crisis of 2008.

Téma:
bydlení, město a vesnice, migrace a mobilita, občanská společnost, veřejná správa, životní úroveň
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Šimon, Martin, Křížková, Ivana, Klsák, Adam

Cílem tohoto textu je popsat a porovnat rezidenční segregaci cizinců v Praze a Středočeském kraji v letech 2012–2018. Prostorové rozmístění cizinců měříme pomocí nové metody individualizovaných multi-měřítkových sousedství. Tato metoda umožňuje porovnat rozložení menšinové a většinové populace na různých měřítkových úrovních a nezávisí na administrativně-správním členění území.

Téma:
bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Křížková, Ivana, Klsák, Adam, Šimon, Martin

Příspěvek se zaměřuje na stěhování a rezidenční mobilitu cizinců v Praze a Středočeském kraji, kde se soustředí značná část cizinecké populace Česka. Na základě kombinace dvou zdrojů dat ukazuje, že vzhledem ke specifickým prostorovým vzorcům pobytu a pohybu mají cizinci nezanedbatelnou roli v procesu utváření sociálně-prostorové struktury regionu.

Téma:
bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hasman, Jiří, Křížková, Ivana

Immigrant incorporation in cities is often explained using the theories of spatial and segmented assimilation, which differ, among other things, in their approach to the spatial aspects of incorporation. However, empirical evidence about immigrant spatial incorporation from both theories is ambiguous, since most case studies focus on a single location and a limited number of immigrant groups, which hampers their external validity.

Téma:
globalizace, identita, město a vesnice, migrace a mobilita, veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Jelínková, Marie, Valenta Ondřej

Perspectives on migrant integration differ by time and place. This article examines this vague concept to shed light on how its evolution over time has shaped the current conceptions of migrant integration in the EU and the Czech Republic. It describes the situation in the Czech Republic and the country's normative goals in the field of migrant integration. While the country has explicit integration priorities in place, there is no evaluation of their fulfilment.

Téma:
migrace a mobilita, sociální nerovnosti, sociální politika, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Klsák, Adam

Karlovy Vary jsou v posledních třech desetiletích hlavní cílovou destinací pro Rusy v Česku (mimo Prahu) z hlediska rezidenční, investiční i turistické atraktivity. V důsledku přítomnosti cizích obyvatel, podnikatelů a turistů došlo ke změnám, které zasahují do nejrůznějších sfér života města. Jmenovat můžeme složení populace podle občanství, majetkovou strukturu nemovitostí, jejich fyzický stav a využití, či návštěvnost lokality a s ní spjaté zaměření místní ekonomiky.

Téma:
bydlení, identita, město a vesnice, migrace a mobilita, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
recenzovaný článek

Stránky