Projekt

Rezidenční segregace a mobilita cizinců: analýza sousedství, rezidenčních drah a sousedských efektů