Trvání projektu: 
2019 - 2021

Projekt je zaměřen na výzkum nárůstu nerovností a rezidenční segregace v městských oblastech, které představují klíčovou výzvu pro současné veřejné politiky. Téma rezidenční segregace a rezidenční mobility cizinců uchopuje pomocí inovativních metod a nových datových zdrojů, které prohlubují poznání mechanismů rezidenční segregace a jejího vlivu na sociální kohezi. Navržený projekt má tři základní cíle. Prvním cílem je prozkoumat rezidenční segregaci v Česku pomocí inovativní metody využívající tzv. individualizovaných sousedství. Druhým cílem je zmapovat a analyzovat rezidenční mobilitu všech co do počtu významných minorit v Česku s ohledem na místo bydliště, věk, pohlaví a typ bydlení. Třetím cílem je analyzovat vliv kontextu sousedství na rezidenční volbu a rezidenční trajektorie minorit. Projekt bude analyzovat všechny početně významné minority v Česku. Navržený projekt přináší nové metody a možnosti analýzy, které přesahují v současnosti běžně používané metody ve výzkumu měst a v migračním výzkumu v Česku.

Hlavní řešitel: 
RNDr. Ivana Přidalová, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Mgr. Adam Klsák
a další.
Témata: 
bydlení
identita
město a vesnice
migrace a mobilita
veřejná správa
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 11, zobrazeno 11 - 11)

Křížková, Ivana, Šimon, Martin

Comparative research aiming to explain differences in segregation on national level is highly desirable for public policy in increasingly diverse countries including new immigrant destinations. This study explores residential segregation of non-European migrants in Czechia using the individualised scalable neighbourhood method based on anonymised geocoded register data. Czechia is the main immigrant-receiving country in Eastern European post-socialist context.

Téma:
bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, sociální nerovnosti, veřejná správa, životní úroveň
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek

Stránky