Trvání projektu: 
2016 - 2018

Projekt se zaměřuje na budoucí roli bydlení i jako aktiva sloužícího ke zvýšení příjmu domácnosti v důchodovém věku. Aktuálnost tématu je dána stárnutím populace, finanční neudržitelnosti veřejných penzijních systémů a posílením role privátních úspor a majetku domácností pro zajištění dostatečného příjmu ve stáří; vlastní bydlení přitom tvoří hlavní část majetku domácností. Ačkoliv se danému tématu již věnuje pozornost výzkumu, důsledky na budoucí sociální nerovnosti mezi domácnostmi důchodců a potažmo budoucí sociální nerovnosti obecně (z důvodu přetržení mezigeneračních majetkových transferů) nebyly výzkumem dostatečně řešeny. Stejně tak není jasné, zdali je vzhledem k rostoucí nestabilitě trhů bydlení tato strategie vůbec dlouhodobě udržitelná. Cílem projektu je zaplnit tyto mezery za využití kvalitativního výzkumu i mikrosimulačního modelování.

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
bydlení
ekonomie
sociální nerovnosti
sociální politika
věk a stárnutí
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: