Trvání projektu: 
2002 - 2004

Předmětem projektu je případová studie zaměřená na míru občanskosti regionů České republiky. Ve své první fázi projekt mapuje tyto regiony z hlediska strukturálních rysů občanské společnosti, a to s využitím sekundární analýzy data analýzy dokumentů. Stěžejní fází řešení projektu bude případová studie dvou vybraných regionů s využitím rozhovorů s představiteli občanské společnosti, zejména neziskového sektoru. Cílem této studie bude zevrubná analýza stavu a vývoje občanské společnosti v poslední dekádě. Studie se bude soustředit na míru občanské angažovanosti, hladinu sociální důvěry, podobu sociálního kapitálu vytvářeného občanskými sdruženími a regionální podmíněnost míry občanskosti.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Stachová, Jana

Tématem knihy jsou regionální a lokální aspekty občanské společnosti v České republice. Teoretická část je zaměřena na teoretické ukotvení občanské společnosti a občanské participace ve dvou různých, částečně proti sobě stojících perspektivách – institucionální a sociokulturní. Výsledky empirické studie dvou vybraných krajů České republiky dokazují, že jsou to jak faktory institucionální, tak faktory sociokulturní, které ovlivňují rozvoj občanské společnosti.

 

Téma:
občanská společnost, regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Stachová, Jana
Téma:
občanská společnost, regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie