Completed project

Srovnávací analýza rodinných politik v zemích střední a východní Evropy. Využití metody modelových rodin

Trvání projektu: 
2009 - 2011

Charakter rodinných politik v zemích střední a východní Evropy (CEE) je tématem, na které sociální vědci nemají jednotný názor. Prorodinná opatření jednotlivých zemí jsou obvykle posuzována pomocí souhrnných ukazatelů, zatímco dopad rodinné politiky na finanční situaci konkrétních typů rodin je opomíjen. Cílem předkládaného projektu je analyzovat působení systému podpory rodin napríč regionem CEE na mikroúrovni, metodou modelových rodin. Velkorysost prorodinných opatření jednotlivých státu je porovnána pomocí analýzy dávek a danových úlev. Klíčový přínos představují odpovědi na otázky: Jaké typy rodin jsou kde nejvíce podporovány? Které země jsou k rodinám s dětmi nejštedrejší? Blíží se ČR fungováním své rodinné politiky ostatním postsocialistickým zemím ci spíše zemím Západu?

Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 8, zobrazeno 1 - 8)

Mitchell, Eva

Studie mapuje stav finanční podpory rodin s dětmi v České republice a dalších šestnácti evropských zemích v roce 2004. Pomocí analýzy daňového a dávkového systému zjišťuje, jak si v oblasti finanční podpory domácností s dětmi různých příjmových úrovní a složení stojí Česká republika v porovnání s ostatními evropskými zeměmi a kterým z těchto zemí je v současné chvíli svým pojetím této podpory nejpodobnější.

 

Téma:
péče, rodina, sociální politika
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Mitchell, Eva
Téma:
sociální politika
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
jiná publikace
Mitchell, Eva
Téma:
EU, mzdy a příjmy, rodičovství, sociální politika
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
popularizační článek
Mitchell, Eva
Téma:
práce, rodina, sociální politika
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
popularizační článek
Mitchell, Eva
Téma:
rodina, sociální politika
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
popularizační článek
Mitchell, Eva

Recenzovaná publikace nabízí ojedinělý vhled do problematiky podmínek slaďování rodinného a pracovního života v nadnárodních podnicích srovnáním české a zahraniční zkušenosti. Dílo je svým obsahem zajímavé jak pro odborníky a akademiky, tak i pro laickou veřejnost.

Téma:
práce, rodina
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
recenze publikace
Mitchell, Eva, Dana Hamplová (eds.)

Publikace se zabývá otázkou, jak evropské státy finančně podporují rodiny s dětmi a jak se tato podpora odráží na životní úrovni různých typů rodin a jak souhra sociálního systému a podmínek rodičům pomáhá se o své rodiny postarat. Dále se diskutuje otázka, jaký mají pohled na povinnosti státu samotní rodiče a jak do výpomoci s dětmi vstupují prarodiče. Mapovány jsou tedy jak fungování systému dávek a daní a situace na trhu práce, tak postoje rodičů a mezigenerační výpomoc.

Téma:
mzdy a příjmy, péče, práce, rodičovství, rodina
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Chaloupková, Jana
Téma:
hodnotové orientace, péče, rodičovství, rodina
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii