Projekt

Témata, lidří, kandidáti a média v českých parlamentních volbách 2021

Trvání projektu: 
2021 - 2023

Projekt bude zkoumat stranickou soutěž a politickou komunikaci v průběhu volební kampaně při
sněmovních volbách v roce 2021 a jejich vliv na volební chování. Projekt reflektuje rostoucí
význam témat a stranických lídrů ve volební soutěži. Proto využívá teorii vytěžení témat nejen k
popisu soutěže mezi stranami, ale i jako jedno z možných vysvětlení individuálního volebního
chování. Tato teorie navíc umožňuje měřit jednotným způsobem pozice stran a voličů jak u
pozičních, tak u valenčních témat. Zároveň se zaměřuje na hodnocení schopností a
charakteristik lídrů a jednotlivých kandidátů. Design výzkumu obsahuje především pre-post
internetové panelové dotazníkové šetření, přičemž u respondentů bude probíhat pasivní měření
mediální spotřeby. Zároveň projekt zahrnuje analýzu komunikace politických stran na sociálních
sitích a analýzu obsahu médií. Design výzkumu je doplněn o povolební dotazníkové šetření,
které bude implementovat CSES (Comparative Study of Electoral Systems) modul 5.

Cíle projektu:
1. Analýza volebního chování ve sněmovních volbách 2021 s důrazem na roli témat,
stranických lídrů a kandidátů.
2. Analýza vlivu obsahu sledovaných médií na politické postoje a chování.
3. Analýza stranické komunikace a témat ve volební kampani.

Témata: 
volby (a volební výzkumy)
Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: