Trvání projektu: 
1997 - 2000

Cílem projektu je vytvoření vědecky založeného evropského systému
sociálních zpráv a měření životní úrovně. Projekt sestává ze tří
subprojektů pokrývajících specifické oblasti uvedeného souhrnného cíle.

Subprojekt 1. "Systém of sociálních indikátorů" – cílem je rozvoj
vědecky založeného evropského systému sociálních indikátorů.

Subprojekt
2. "Skladování komparativních databází empirických výzkumů" – cílem je
rozvoj informační báze zahrnující kromě věcného obsahu také
komparabilitu a dostupnost výzkumných dat důležitých pro sociální
zprávy.

Subprojekt 3 "Přístup ke komparativním mikrodatům" - cílem je
koncipovat meta-informační systém na Internetu a rozvoje standardů pro
zprávy hodnotící datové zdroje. Výzkum se uskutečňuje s partnery
reprezentující 13 evropských zemí.

Řešitelé:
Heinz-Herbert Noll, ZUMA, Mannheim, Germany (koordinátor); Zsolt
Spéder, Budapest University of Economic Sciences, Hungary; Wladyslaw
Adamski, Polish Academy of Science; Christian Suter, ETH Centre,
Zurych; Wolfgang Zapf, Roland Habich, WZB, Berlin; Bernd Marin,
European Centre, Vienna; Alberto Martinelli, University Milano; Laura
Maratou-Alipranti, Dimitris Charalambis, EKKE, Athens; Salustiano Del
Campo, University Madrid

Christian Haerpfer, Rudolf Richter, Paul-Lazarsfeld-Society, Vienna;
Jiří Večerník, Academy of Sciences, Prague; Louis Chauvel, OFCE, Paris;
Wolfgang Schulz, Vienna University; Richard Rose, Strathclyde
University; Karl Müller, IHS, Vienna; Ruut Veenhoven, Erasmus
University, Rotterdam; Peter Flora, Franz Kraus, MZES, Mannheim; Gaston
Schaber, Günther Schmaus, CEPS/INSTEAD, Luxembourg

Zadavatel: 
mezinárodní projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Krejčí, Jindřich

The article presents practical information on the sources of Czech social survey data for both researchers interested in data on Czech society and data professionals interested in the state of the art of data services. Czech survey research was deeply affected by the communist regime, but underwent intense development in 1960s and after the revolution in 1989. In the field of official statistics, data services are provided by the Czech Statistical Office.

Téma:
sociologická data
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
impaktovaný článek
Krejčí, Jindřich

Článek se věnuje vývoji a současnosti datových služeb pro sociální vědy v České republice a výhodám používání dat pro sekundární analýzu. Sociologický datový archiv (SDA) poskytuje data z kvantitativních výzkumů, podporuje sekundární analýzu dat a spolupracuje na výzkumných projektech (ISSP, ESS). Byly založeny též dva archivy kvalitativních dat, Český archiv kvalitativních dat a dokumentů a MEDARD. V oblasti oficiálních statistik poskytuje datové služby Český statistický úřad.

Téma:
sociologická data
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
impaktovaný článek
Večerník, Jiří

The description of post-communist societies is still insufficient and contrasts with the rich knowledge on Western societies. The focus is still on economic and, in particular, macroeconomic data, while social data and reports are rather scarce. With regard to socio-economic studies and analyses, the Czech Republic is even lagging behind the other transition countries of Central Eastern Europe.

Téma:
sociologická data, transformace
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Večerník, Jiří

In the contribution, we have compiled a comprehensive (but probably not exhaustive) overview of the main undertakings that are in some way oriented towards social reporting.

Téma:
EU, sociální politika, sociologická data, transformace
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek