Trvání projektu: 
2018 - 2020

Chemické výzkumné ústavy tvořily nedílnou součást československé vědy do roku 1989. V průběhu transformace ze socialismu do postsocialismu většina z nich zanikla či se přeměnila na (polo)komerční subjekty. Cílem výzkumu je:
(1) zmapovat postavení výzkumných ústavů v pozdním socialismu a po roce 1989 (za pomoci archivního a mediálního výzkumu),
(2) zjistit, co se stalo s věděním reprezentovaným bývalými zaměstnanci a zaměstnankyněmi a určit, zda jejich postsocialistické profesní dráhy byly genderované (prostřednictvím biografických rozhovorů),
(3) zmapovat interpretativní rámce zaměstnanců/kyň týkající se přeměny vědy a společnosti jako takové (prostřednictvím biografických rozhovorů),
(4) zmapovat překážky, hodnocení a význam environmentalizace vědy před a po roce 1989 (veškeré výše uvedené výzkumné metody).

Projekt je teoreticky ukotven ve studiích vědy a techniky a jejich zaměření na socioekonomický rozměr vědění a jeho přenosu, na vědce a vědkyně a na dopady změn v širším socioekonomickém a politickém rámci na jejich genderované biografie.  Vedle mapování statusu průmyslových chemických výzkumných ústavů před a po roce 1989 v ČR, je cílem také vyhodnotit dopady transformace na biografie a porozumění transformaci českých chemiků a chemiček pracujících v těchto výzkumných ústavech a zanalyzovat ztrátu znalosti způsobenou rušením těchto výzkumných ústavů během transformace.

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
gender
sociologie vědy
transformace
Zadavatel: 
GA ČR