Trvání projektu: 
2016 - 2017

Cílem projektu je vytvoření metodiky pro identifikaci tržního selhání v oblasti bydlení sloužící jako podklad pro přípravu a aplikaci nástrojů sociálního bydlení v ČR. Cíl projektu vychází z požadavků Evropské komise o provozování sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu, tj. v prokazatelném případě tržního selhání. Tržním selháním se rozumí nemožnost domácnosti obstarat si přiměřené, finančně dostupné, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené bydlení za tržních podmínek. Metodika pro zkoumání tržního selhání by měla zajistit efektivní veřejnou intervenci v oblasti sociálního bydlení, která (1) odpovídá rozhodnutím a nařízením Evropské komise, (2) optimalizuje veřejné výdaje a (3) nevede k ohrožení konkurence na trhu bydlení či jiným tržním distorzím.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
bydlení
veřejná politika
Zadavatel: 
TA ČR
Oddělení: