Projekt

Úroveň a zdroje volební volatility v postkomunistické Evropě

Trvání projektu: 
2019 - 2021

Cílem projektu je 1) teoretická a metodologická inovace výzkumu volební volatility na individuální úrovni, která bere v potaz nejen přechody mezi stranami, ale i přechody mezi účastí a neúčastí, 2) analýza úrovně volební volatility v postkomunistických státech a jejích důvodů na individuální i kontextuální úrovni.

Projekt prozkoumá úroveň a důvody volební volatility v postkomunistických zemích. Projekt se primárně zaměřuje na volatilitu na individuální úrovni v po sobě jdoucích parlamentních volbách. Volební volatilitu chápe jako změnu ve volebním chování způsobenou nejen přesuny voličů mezi stranami, ale i změnu mezi účastí a neúčastí. Projekt se skládá ze dvou částí: (1.) určení úrovně volební volatility a její dekompozice dle novosti stran (vnitro-systémová a vně-systémová), pozice stran ve stranickém systému (vnitro-bloková a mezi-bloková) a účasti (přesuny mezi stranami, přesuny mezi účastí a neúčastí); (2.) testování různých vysvětlení volební volatility a jejích jednotlivých komponent. Projekt využije sekundární analýzu dat z povolebních a panelových studií. Teoretická a metodologická inovace se týká například přesnější definice volební volatility a jejích jednotlivých částí, její systematické implementace v postkomunistických státech či v porovnání zjištění z povolebních a panelových studií.

Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: