Trvání projektu: 
2019 - 2021

Cílem projektu byla 1) analýza úrovně volební volatility v postkomunistických státech a jejích důvodů na individuální i kontextuální úrovni, 2) teoretická a metodologická inovace výzkumu volební volatility na individuální úrovni, která bere v potaz nejen přechody mezi stranami, ale i přechody mezi účastí a neúčastí.

Projekt prozkoumal úroveň a důvody volební volatility v postkomunistických zemích. Projekt se skládal ze dvou částí: (1.) určení úrovně volební volatility a její dekompozice dle novosti stran (vnitro-systémová a vně-systémová), pozice stran ve stranickém systému (vládní a opoziční strany) a volební účasti (přesuny mezi stranami, přesuny mezi účastí a neúčastí); (2.) testování různých vysvětlení volební volatility a jejích jednotlivých komponent. Projekt se primárně zaměřil na volatilitu na individuální úrovni v po sobě jdoucích parlamentních volbách. Volební volatilitu chápe jako změnu ve volebním chování způsobenou nejen přesuny voličů mezi stranami, ale i změnu mezi účastí a neúčastí.

Teoretická a metodologická inovace se týkala například přesnější definice volební volatility a jejích jednotlivých částí, její systematické implementace v postkomunistických státech či v porovnání zjištění z povolebních a panelových studií.

Řešitelský tým využíval rozsáhlý datový soubor volebních výsledků pro 11 zemí postkomunistické Evropy, který využívá databázi Parlgov a který je doplněn o řadu kontextuálních proměnných. Zároveň tým používal sekundární analýzu dat z povolebních a panelových studií. 

Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Linek, Lukáš, Olga Gyarfášová
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
recenzovaný článek