Trvání projektu: 
2016 - 2017

Projekt byl řešen v rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Témata: 
kultura
životní styl
Zadavatel: 
ostatní

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Patočková, Věra

Cílem tohoto textu je přiblížit proměny vnímání volného času a práce či jejich ideálu v různých etapách lidských dějin, přičemž se text zaměřuje především na situaci v tzv. západní kultuře.

Téma:
životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Patočková, Věra

Kapitola představuje vývoj postavení volného času a práce v hodnotovém systému obyvatel České a Slovenské republiky v období 1991 – 2017,  poté se podrobněji zaměřuje na vybrané charakteristiky volného času a práce a dále seznamuje s tím, kolik hodin obyvatelé České a Slovenské republiky práci věnují, jak jim práce zasahuje do jejich osobního a rodinného života a zda mají dostatek času na své koníčky a zájmy.

Téma:
práce, životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii