Trvání projektu: 
2018 - 2022

V posledních 25 letech internet a webové stránky výrazně změnili lidskou komunikaci. V prostředí internetu průběžně narůstá objem publikovaných dokumentů, které se však postupně mění nebo zcela mizí. Pokud by nebyly průběžně archivovány, byla by tato významná část mezilidské komunikace navždy ztracena. Úlohou webových archivů je archivovat v co nejúplnější podobě webové stránky a zachovávat tak hodnotný zdroj informací, které mohou využívat i sociální vědci.

Mezi hlavní cíle projektu patří aplikovaný výzkum a experimentální vývoj systému pro identifikaci, správu a zpracování širokého spektra dat českého webového archivu (webarchiv.cz). Hlavním účelem je umožnit široké odborné veřejnosti využívat potenciál dlouhodobě shromažďovaných dat. Ta jsou dosud z velké části nezpracovaná, a tedy vědcům nepřístupná. Projekt propojuje oblast vytěžování velkých dat, tzv. big data, z českého webového archivu a oblast výzkumu sociálněvědních oborů.

Na projektu se v rámci Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., podílí tato oddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Český sociálněvědní datový archiv, Lokální a regionální studia, Hodnotové orientace ve společnosti

Hlavní řešitel: 
Západočeská univerzita v Plzni
Národní knihovna ČR – Webarchiv
Témata: 
metodologie výzkumu
sociologická data
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Matouš Pilnáček, Paulína Tabery, Martin Vávra

Internet se v posledních třech desetiletích stal integrální součástí soudobých společností a jeho obsah postupně ohromně narůstá a velmi dynamicky se proměňuje. I tak však společenské vědy a společenští vědci nevěnují přílišnou pozornost tomu, jaké svědectví může web nabídnout ohledně společenských změn. Tento článek se věnuje úvodu do problematiky webových archivů, které mohou sloužit jako zdroj dat částečně vypovídající o dynamické proměně současné společnosti a komunikace.

Téma:
metodologie výzkumu
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění, Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
recenzovaný článek
Šimon, Martin

Výzkum na pomezí politické geografie a historie ukazuje, že i dávno zaniklé územní jednotky a historické členění prostoru se mohou uplatnit v chování obyvatel v současnosti. Cílem článku je představit fantomové hranice jakožto unikátní typ hranic. Příklad fantomových hranic je představen s využitím digitalizovaných historických dat a dat webových archivů o volebním chování na případu prvních prezidentských voleb z roku 2013.

 

Téma:
důvěra/sociální koheze, hodnotové orientace, identita, město a vesnice, volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Daniel Čermák, Jana Stachová, Matouš Pilnáček

The article is dedicated to reflecting the links between the climate crisis and the Covid-19 pandemic crisis in the context of Czech social media, specifically on several blogging platforms. The processes leading to the climate and pandemic crises are highly intertwined, based in the way humans interact with the environment on a global scale. However, the circumstances and consequences of both crises, as well as the ways they are dealt with, also share common features.

Téma:
internet, klimatická změna, média
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění, Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Raudenská, Petra, Topinková, Renáta

This study focused on science communication on the websites of Czech research institutions. Particularly, we inquired to what extent Czech science is shared with the public on the Internet and what differences can be found between the websites of social and natural science institutions. Textual analysis revealed that on the scientific websites, terms like “science” and “popularization” occurred together with references to scientific institutions, study, and research.

Téma:
internet, média, metodologie výzkumu, sociologická data
Oddělení:
Sociální stratifikace
Typ publikace:
impaktovaný článek