Trvání projektu: 
2005 - 2006

Cílem projektu byla realizace kvalitativního a kvantitativního výzkumu cizinců, kteří pobývali v ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, s důrazem na demografické charakteristiky migrantů, jejích vzdělanostně-kvalifikační předpoklady, současnou profesi vykonávanou v ČR, délku pracovní zkušeností z předchozího pobytu v zemí, jazykové znalosti, a v neposlední řadě i jejích úvahy ohledně delšího pobytu, případně trvalého usazení se v ČR.Výsledkem projektu bylo kromě jiného také zhodnocení metodologických aspektů provedení reprezentativního empirického šetření cizinců v českém kontextu a doporučení pro provedení podobných výzkumu v budoucnu.

 

 

Doba řešení: 2006-2007

Hlavní řešitelka: Mgr. Yana Leontiyeva

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
ministerský projekt