Trvání projektu: 
2013 - 2015

Projekt se zaměřil na analýzu role, jakou hraje skupinová úroveň při formování veřejného mínění. Veřejné mínění je v tomto projektu pojímáno jako proces, tedy jako výsledek diskurzivních procesů tří úrovní: individuální, skupinové a celospolečenské. Podobně, jako se již dříve prokázalo, že do procesu veřejného mínění se nezapojují stejným způsobem všichni lidé, tento projekt zejména ověřoval, že rozdílná je i role skupin a že podoba veřejného mínění jako sociální a politické síly je tudíž ovlivněna odlišnostmi nejen mezi lidmi ale také mezi skupinami.

V rámci projektu bylo realizováno panelové šetření malých sociálních skupin a pro dané časové období také analýza mediálních obsahů. Získaná data jsou velmi komplexní, neboť mají díky zmapování vazeb a vlivů mezi členy skupin síťový charakter (a umožňují tedy využít některých z postupů SNA), hierarchickou strukturu v podobě jednotlivců a jimi tvořených skupin (což umožňuje využít přístupy hierarchického modelování) a longitudinální povahu v podobě čtyř měření realizovaných v průběhu cca půl roku (což umožňuje aplikovat metody analýzy longitudinálních dat). Zejména s ohledem na takto komplexní materiál jsou data nadále analyzována a plnění projektu bylo posunuto do roku 2017. 

Hlavní řešitel: 
Témata: 
veřejné mínění
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Daniel Kunštát, Jan Červenka, Martin Ďurďovič, Paulína Tabery, Jiří Vinopal

Publikace 25 let české demokracie očima veřejnosti představuje vývoj veřejného mínění ve vztahu k politickému systému a jeho aktérům, a to v dimenzi jak vnitřní, tak i zahraniční politiky. Její ambicí je pokud možno komplexně a v širokých dobových souvislostech zmapovat procesy, které byly a dosud jsou charakteristické pro občanské vnímání a hodnocení „příběhu“ hluboké společenské transformace po roce 1989.

Téma:
veřejné mínění, životní úroveň
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Tabery, Paulína, Jiří Vinopal
Téma:
veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii