Trvání projektu: 
2009 - 2011

Cílem projektu je posílit datové a metodologické zázemí pro empirický sociálněvědní výzkum s důrazem na mezinárodní komparaci na základě: 1) akvizice, odborného standardizovaného zpracování a archivace balíku dat ze socioekonomických výzkumů a jejich zpřístupnění pro účely dlouhodobého analytického využívání, 2) metodologického výzkumu v oblasti kvality, standardizace a harmonizace dat pro účely mezinárodního komparativního výzkumu. Projekt tak připraví empirický materiál z českých výzkumů pro zařazení do systémů výměny dat evropské výzkumné infrastruktury CESSDA, vytvoří předpoklady pro její větší využití při zapojení českého výzkumu do mezinárodní vědecké spolupráce a zlepší znalostní zázemí pro realizaci komparativních výzkumů. Zároveň tím připraví východiska pro zapojení ČR do projektu rozšíření infrastruktury CESSDA, která je součástí plánu budování evropských infrastruktur tzv. ESFRI Roadmap a v tomto rámci patří k prioritám ČR. Projekt tak významně přispěje k vytváření nezbytných podmínek pro rozvoj moderního empirického sociálního výzkumu v ČR. Sdílení dat a vytváření nových datových zdrojů na tomto základě je předpokladem efektivity empirického výzkumu a dostupnost mezinárodně srovnatelných dat je podmínkou pro orientaci na mezinárodní excelenci.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
sociologická data
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 11, zobrazeno 11 - 11)

Krejčí, Jindřich - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš

Článek se věnuje problematice sdílení výzkumných dat v sociálních vědách a současným nástrojům a standardům, které archivům pomáhají plnit jejich úlohu. Představen je mezinárodní dokumentační standard DDI, specializovaný software NESSTAR a hlavní koncepce, které stojí za vývojem standardů archivace a dlouhodobého uchovávání digitálních dat v sociálněvědních archivech.

Téma:
metodologie výzkumu
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
recenzovaný článek

Stránky