Trvání projektu: 
2020 - 2023

Projekt se zaměřil na alternativní formu reprezentace na lokální úrovni, kterou představují sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí (ILLs). Ty se objevují už delší dobu nejen v zavedených demokraciích, ale i v nových demokraciích ve střední a východní Evropě. Jejich význam jako konkurence politických stran však v posledním desetiletí výrazně vzrostl. Úspěch ILLs vede ke změně politické krajiny. Cílem projektu bylo odpovědět na otázku, zda ILLs v České republice jsou příznakem krize reprezentativní demokracie nebo znakem zdravé demokratické obnovy zdola nad rámec stávajícího systému stranické reprezentace. Pro zodpovězení této otázky projekt nalyzuje podíl hlasů pro ILLs v posledních třech komunálních volbách v ČR; pracuje na analytickém rámci pro vysvětlení podílu hlasů ILLs; zkoumá pozadí a faktory, které podporují vznik ILLs a analyzuje, které faktory nebo kombinace faktorů vysvětlují stoupající voličskou podporu ILLs.

Poslední rok projektu byl věnován publikaci výsledků. Vliv nezávislých kandidátů v českých komunálních volbách v posledním desetiletí neustále roste. Jako klíčový faktor vysvětlující úspěch nezávislých se ukazuje početní velikost obcí, na jejímž základě můžeme popsat tři různé sféry komunální politiky v Česku. Ve velmi malých obcích stranická politika téměř neexistuje. Opakem jsou velké municipality. Opravdové soupeření mezi nezávislými a stranickými kandidáty probíhá na úrovni středně velkých obcí. Pozornost byla dále věnována reakci politických stran na rostoucí vliv nezávislých kandidátů v komunální politice a vedlejšímu efektu rostoucího úspěchu nezávislých kandidátů. Výsledky výzkumu dále naznačily, že politické strany z místních zastupitelstev mizí, ale v malých obcích mohou stále hrát specifickou roli. Jedná se například o funkci nominační, organizační nebo poradenskou.

Témata: 
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: