Projekt

Změna poměru mužů a žen ve vyšším vzdělání a transformace sňatkového trhu a rodinných vztahů

Trvání projektu: 
2017 - 2019

Ve většině rozvinutých zemí se v posledních letech změnil poměr mužů a žen ve vyšším vzdělání. Cílem projektu je systematicky studovat vztah mezi změnou podílu mužů a žen ve vzdělávacím systému, sňatkovým trhem a genderovými rolemi v rodině. Projekt se skládá ze čtyř podtémat: výzkumu partnerských preferencí, výzkumu existujících vzorců vzdělanostního párování, výzkumu vztahu mezi vzdělanostním párováním a zaměstnaností a vztahu mezi vzdělanostním párováním a dělbou práce v rodině. Projekt je kvantitativně orientovaný a kombinuje analýzy velkých kvantitativních výběrových šetření a analýzy dat z internetových seznamovacích portálů.

Cílem projektu je systematicky studovat vztah mezi změnou podílu mužů a žen ve vyšším vzdělání, sňatkovým trhem a rodinnými vztahy.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
rodina
vzdělání
Zadavatel: 
GA ČR