Trvání projektu: 
2019 - 2022

Projekt reaguje na aktuálně probíhající diskuse o regionální politice v Česku, které se týkají občanské vybavenosti a různých druhů infrastruktur v obcích. Ve veřejné diskusi se stále více prosazuje názor, že z českých vesnic postupně mizí různé druhy služeb a že tento úbytek znamená ohrožení kvality života na venkově. Cílem projektu je vytvořit solidní datovou základnu využitelnou pro analýzu skutečně existujících změn vybavenosti venkova. Rigorózní analýza umožní posoudit, je-li třeba v této oblasti vytvářet pobídky na podporu veřejných a soukromých služeb, které by se mohly stát součástí regionální politiky v rámci Česka.

Jedná se o projekt aplikovaného výzkumu. Výzkumný tým úzce spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a se Sdružením místních samospráv ČR, které zastupuje zájmy malých obcí. Výzkum vybavenosti venkova pomůže posoudit, jakou roli v regionální politice státu může hrát podpora obslužnosti venkova a jakou formou lze nedostatky v obslužnosti kompenzovat. Projekt rovněž vytvoří pro starosty malých obcí informační základnu o tom, jak je na tom jejich obec z hlediska vybavenosti v porovnání s jinými podobnými obcemi a jakým způsobem lze situaci ovlivnit.

V letech 2019-2021 byla sebrána všechna data a v roce 2022 výzkumný tým dokončuje jejich analýzu.

V roce 2020 byla vydána výzkumná zpráva „Občanská vybavenost v malých obcích“. V roce 2021 vyšel v časopise Urbanismus a Územní rozvoj článek Občanská vybavenost malých obcí: Diagnóza, standardy, plánování.

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Univerzita Hradec Králové
Ministerstvo pro místní rozvoj
Sdružení místních samospráv
Témata: 
město a vesnice
životní úroveň
Zadavatel: 
TA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Bernard, Josef a kol.

Výzkumná studie se věnuje problematice občanské vybavenosti malých obcí. Hledá odpovědi na následující otázky: (1) Které aspekty občanské vybavenosti jsou v malých obcích v Česku nejrozšířenější a kterými typy služeb nebo infrastruktur jsou obce naopak vybaveny méně?

Téma:
město a vesnice, regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Bernard, Josef, Vítková, Lucie, Joukl, Miroslav

Výzkumná zpráva se zabývá mírou využití jednotlivých typů lokálních venkovských služeb, jejich významem pro různé sociální skupiny a pociťovanou důležitostí ze strany obyvatel obcí a regionálních aktérů. Zároveň zpráva popisuje, jaké důsledky mají pro lokální vybavenost venkovských obcí změny tržního a spotřebního chování obyvatel venkova, a jaký vliv má vybavenost obcí na pociťovanou rezidenční spokojenost.

Téma:
město a vesnice, regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Joukl, Miroslav, Vítková, Lucie, Bernard, Josef

Výzkumná zpráva popisuje existující způsoby podpory obslužnosti venkovských obcí ze strany státu a územních samospráv a různé alternativní způsoby zajišťování služeb a jejich dopady.

Téma:
město a vesnice, regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Bernard, J., M. Joukl, L. Vítková

Mizí z venkovských obcí obchody a další služby? Jaký význam mají ve vesnicích malotřídní školy? Co zvyšuje atraktivitu venkova? Podobné otázky si často kladou starostové obcí, novináři i sami obyvatelé venkova. Zajímají se o občanskou vybavenost a její význam. Často se objevují tvrzení, že vybavenost malých obcí je nedostatečná, popřípadě se zhoršuje. Je až s podivem, že důkladná analýza vybavenosti malých obcí až dosud v Česku nebyla k dispozici.

Téma:
bydlení, město a vesnice, regiony, sociální nerovnosti, životní úroveň
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie