odborná kniha / monografie
Sunega, Petr. 2001. Adresný příspěvek na nájemné v prostředí České republiky: komparace vybraných modelů. Sociologické texty / Sociological Papers 01:3. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 96 s. ISBN 80-85950-94-4.

V úvodní části textu jsou popisovány systémy adresného příspěvku na bydlení/nájemné některých vyspělých západoevropských zemí. V ČR se po 1.1.2002 očekává nárůst zatížení domácností výdaji na nájemné a větší diferenciace cen nájemného v jednotlivých regionech. Současný systém příspěvku na bydlení v ČR není schopen tyto regionální rozdíly zohlednit, proto je podstatná část práce věnována komparaci dvou vybraných modelů adresného příspěvku na nájemné, které by bylo možno využít v českém prostředí.

Left

Autoři: 
Oddělení: 
Témata: 
bydlení
regiony
sociální politika
veřejná politika
Sdílejte tuto stránku