odborná kniha / monografie
Vajdová, Zdenka (ed.). 2008. Aktéři rozvoje regionu - Orlicko. Sociologické studie / Sociological Studies 08:2. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 123 s. ISBN 978-80-7330-143-9.

Základním cílem publikace je deskripce dvou faktorů, jejichž vliv na rozvoj území je podstatný. Je to stupeň rozvoje občanské společnosti a podoba sociální sítě aktérů místního rozvoje. Předmětem studia je Orlicko v Pardubickém kraji. Indikátory politické a občanské participace, a partnerství mezi sektory jsou zjišťované především z veřejně dostupných zdrojů. Sociální síť nejdůležitějších aktérů místního rozvoje je aproximovaná 35 institucemi veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru. Data jsou získaná specializovaným dotazníkovým šetřením představitelů těchto institucí. Z analýzy vyplývá, že veřejný sektor je motorem místního rozvoje. Publikace je doplněna historickým pohledem na politiku osídlování pohraničí v letech 1945-1950 a rekapitulací současných přístupů k pohraničí ve smyslu typologií.

Left

Témata: 
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
regiony
Sdílejte tuto stránku