kapitola v knize / monografii
Chaloupková, Jana, Petra Šalamounová

Attitudes Towards Immigrants and the Effect of Migration in European Countries

Chaloupková, Jana, Petra Šalamounová. 2009. „Attitudes Towards Immigrants and the Effect of Migration in European Countries.“ Pp 74-97 in Toš, N., K.H. Müller, Z. Fábián, J. Krejčí, M. Zielinski (eds.). Three Roads to Comparative Research: Analytical, Visual and Morphological. Edition Echoraum. Vienna: WISDOM. 536 s. ISBN 978-3-901941-17-7.

Kapitola s vychází dat Evropského sociálního výzkumu 2002 a věnuje srovnání postojů k imigraci ve vybraných evropských státech. S použitím agregovaných dat zkoumá, zda jsou ochota veřejnosti příjmat migranty a vnímání sociálních, ekonomických a kulturních dopadů migrace na přijímací zemi ovlivněny charakteristikami jednotlivých zemí jako je počet a struktura migrantů a ekonomické situace.

Součást publikace: 
2009
Toš, N., K.H. Müller, Z. Fábián, J. Krejčí, M. Zielinski (eds.)