kapitola v knize / monografii
Chaloupková, Jana, Petra Šalamounová. 2009. „Attitudes Towards Immigrants and the Effect of Migration in European Countries.“ Pp 74-97 in Toš, N., K.H. Müller, Z. Fábián, J. Krejčí, M. Zielinski (eds.). Three Roads to Comparative Research: Analytical, Visual and Morphological. Edition Echoraum. Vienna: WISDOM. 536 s. ISBN 978-3-901941-17-7.

Kapitola s vychází dat Evropského sociálního výzkumu 2002 a věnuje srovnání postojů k imigraci ve vybraných evropských státech. S použitím agregovaných dat zkoumá, zda jsou ochota veřejnosti příjmat migranty a vnímání sociálních, ekonomických a kulturních dopadů migrace na přijímací zemi ovlivněny charakteristikami jednotlivých zemí jako je počet a struktura migrantů a ekonomické situace.

Součást publikace: 
2009
Toš, N., K.H. Müller, Z. Fábián, J. Krejčí, M. Zielinski (eds.)
Sdílejte tuto stránku