popularizační článek
Hašková, Hana. 2011. „Bezdětnost perspektivou sociologického výzkumu.“ ISSN 1801-0318.

V knize Fenomén bezdětnosti, která vyšla v roce 2009 v nakladatelství SLON, jsou zodpovězeny dvě základní výzkumné otázky: Jaké faktory přispívají k (prodlužování období) bezdětnosti v české společnosti? Jak definují (rozumějí) svou (své) bezdětnost(i) samotní bezdětní, jak se podle nich a v jejich vlastním případě bezdětnost "dělá" a jak ji prožívají?
 

Sdílejte tuto stránku