kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana. 2006. „Boření bariér? Aneb jak se daří věřícím ženám participovat na životě církví.“ Pp. 233-251 in Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.). Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 331 s. ISBN 80-7330-087-7.

Stať se zabývá pro-žensky orientovanými aktivitami věřících žen v rámci hlavních církví působících v České republice. Sociologická analýza jejich aktivit se snaží postihnout mechanismy umožňující či znemožňující věřícím ženám participovat jak na praktickém chodu církve v jejích strukturách, tak i na formování a rozvoji teologického myšlení před rokem 1989 a po něm. V závěru analýzy autorka dospívá k otázce, zda zvýšení míry participace žen v církvích je možné považovat za projev demokratizace těchto institucí a faktického zrovnoprávnění muže a ženy v této oblasti nebo spíše za „vynucenou“ emancipaci, která je dána poklesem významu této sféry v životě společnosti a poklesem její atraktivnosti a prestiže pro muže.

Součást publikace: 
2006
Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.)

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku