jiná publikace
Mansfeldová, Zdenka, Guasti, Petra

BTI 2018 Country Report — Czech Republic .

Mansfeldová, Zdenka, Guasti, Petra. 2018. „BTI 2018 Country Report — Czech Republic .“ Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. (expertní zpráva) Dostupné z: https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2018/pdf/BTI_2018_Czech_Republic.pdf.

Národní zpráva je příspěvkem k Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2018 Report. Zpráva vznikla na základě velmi komplexních národních studií a ve spolupráci s více než 250 významnými národními experty. Podává detailní a strukturovaný obraz o vlivu reformních strategií na rozvoj demokracie, právního státu a tržní ekonomiky založené na principech sociální spravedlnosti a dobrého vládnutí.

Left

Autoři: 
Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)