kapitola v knize / monografii
Sunega, Petr. 2002. „Bydlení v ČR - představy a ekonomická realita.“ Pp. 88-106 in Mansfeldová, Zdenka, Milan Tuček (eds.). Současná česká společnost. Sociologické studie. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 381 s. ISBN 80-7330-009-5.

Příspěvek se zabývá problematikou dostupnosti bydlení v ČR. Charakterizovány jsou jednotlivé sektory bytového trhu v členění typickém pro země EU, uvedena je i klasifikace používaná v ČR. Na základě dat z výzkumu Postoje k bydlení v ČR 2001 je posuzována spokojenost české populace se současným bydlením. Druhá část je věnována hodnocení fyzické a finanční dostupnosti bydlení v ČR. Fyzická dostupnost je srovnávána mezi vybranými zeměmi. Finanční dostupnost vlastnického bydlení je zjišťována pro případ, kdy je domácnost odkázána pouze na vlastní finanční zdroje a situaci, kdy využívá kombinace stavebního spoření a hypotečního úvěru.

Součást publikace: 
2002
Mansfeldová, Zdenka, Milan Tuček (eds.)

Left

Autoři: 
Oddělení: 
Témata: 
bydlení
mzdy a příjmy
Sdílejte tuto stránku