recenzovaný článek
Beláňová, Andrea. 2018. „Být kaplanem v Česku: Zdroje nejistoty a nacházení opory.“ Český lid 105 (1): 25-43. ISSN 0009-0794. Dostupné z: http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/688/submission/original/688-1791-1-SM.pdf.

Kaplanství je v Česku neprobádaná a stále se rozvíjející role, která v kontextu nízké české religiozity produkuje řadu nejistot a napětí. Kaplani, kteří působí v armádě, věznicích či nemocnicích, čelí několika zdrojům nejistot: svou pozici musí neustále vyjednávat s kolegy i nadřízenými; musejí pracovat na sebeprezentaci před klienty a získávat si jejich důvěru a zároveň nemají velké možnosti sdílené a supervize. V rámci tohoto článku jsou rozebírány strategie, kterými čeští kaplani překonávají tyto nejistoty a nacházejí oporu pro své povolání. Text odhaluje zdroje opory především v možnosti navazovat bezrizikový vztah, zapojit pracovní kreativitu a ukotvovat se v přesvědčení o povolání Bohem ke své práci.

Sdílejte tuto stránku