recenzovaný článek
Maříková, Hana. 2008. „Caring Fathers and Gender (In)Equality?“ Polish Sociological Review 48 (162): 135-152. ISSN 1231-1413.

Stať si klade za cíl zodpovědět na otázku, zda v rodinách, kde se otcové zapojují do péče o děti v rané fází jejich života, dochází k narušení genderových nerovností v rodině nebo zda se spíše jedná o modifikaci daného statu quo. Klade si tak i otázku, kdy k nastolení genderové rovnosti v rodinách dochází (či může dojít) a jaký je vztah mezi genderovou rovností v rodině a genderovou nerovností v širší společnosti.
 

Sdílejte tuto stránku